Eksamen våren 2021

Lurer du på hvordan vårens eleveksamen blir?

Etter de siste avklaringene fra kunnskapsdepartementet blir vårens eksamen slik:

 • Privatister: Alle eksamener går som planlagt.
   
 • VG1 og VG2: Alle eksamener er avlyst
   
 • VG3: Muntlig eksamen gjennomføres, mens skriftlig, praktisk og muntlig-praktisk eksamen er avlyst. I praksis betyr dette at de aller fleste elevene på VG3 skal opp til en muntlig eksamen, men det betyr også at noen elever på VG3 ikke skal ha noen eksamener. Trekket skolene gjorde før 1. mars, der også muntlig-praktisk eksamen skulle være med, blir stående. Det betyr at elever som er trukket ut til muntlig-praktisk eksamen slipper eksamen, mens elever som er trukket ut til muntlig eksamen skal gjennomføre denne. Du kan lese mer om dette her.

(Eksamenstrekket er gjennomført på vanlig måte, men kunngjøring av det skriftlige eksamenstrekket skjer ikke før 18. juni. Dette gjelder elever på både VG1, VG2 og VG3. Det betyr at elevene da vil se hvilke fag de skulle hatt skriftlig eksamen i, dersom disse ikke hadde blitt avlyst. Det er krav om at eksamensfagene føres opp på vitnemålet, men at de der blir stående med status avlyst.)

Muntlig (og avlyste muntlig-praktiske) eksamener på Gol vgs. er satt opp på følgende datoer:

 • Tirsdag 15. juni med offentliggjøring av trekk fredag 11. juni kl. 9.00
 • Onsdag 16. juni med offentliggjøring av trekk mandag 14. juni kl. 9.00

I tillegg gjelder:

 • 2KS: Tverrfaglig, praktisk eksamen (obligatorisk) er satt opp 10. juni, men blir avlyst.
 • 3DRA: Teaterproduksjon 2, Muntlig-praktisk eksamen (obligatorisk) er satt opp 10. juni, men blir avlyst.
 • 3IDA: Kan også trekkes ut til muntlig eller muntlig-praktisk eksamen 10. juni, med offentliggjøring av trekk 8. juni kl. 9.00
   

GJENNOMFØRING AV MUNTLIG ELEVEKSAMEN

Informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen finner du under punkt 3.6 her, men tar også med noen viktige punkter under.

Forberedelse:

 • Forberedelsestiden er 24 timer og alle hjelpemidler er tillatt.
   
 • Forberedelsesdagen er en obligatorisk skoledag hvor tilstedeværelse og fravær føres. Elevene skal trekke tema/problemstilling/oppgave som gir de et utgangspunkt for eksamen. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger som skal brukes under selve eksamen.
   
 • Temaet/problemstillingen/oppgaven må være så omfattende at det vil være naturlig å trekke inn flere deler av læreplanen under selve eksaminasjonen. Elevene skal også opplyses om aktuelle kompetansemål og vurderingskriterier/kjennetegn på måloppnåelse.
   
 • Eleven velger selv om han/hun vil forberede en presentasjon til eksamensdagen.
   
 • Elevene har rett på veiledning. Det er ønskelig, men ikke et krav, at elevenes egen faglærer er veileder. Det er ikke krav til at veileder skal være sammen med elevene hele dagen. Elevene kan avtale tid for veiledning. Veileder skal ikke drive undervisning.
   

Muntlig eleveksamen:

 • Eksaminasjonstiden er inntil 30 minutter og eleven kan ta med notater fra forberedelsesdagen og ulike hjelpemidler som er relevante for å gjennomføre en eventuell presentasjon.
   
 • Det er ikke lenger krav om at eleven starter med en presentasjon (inntil 10 min.), men det kan være en mulig oppstart på selve eksamen.
   
 • Eksamen skal gi eleven mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig ut fra eksamensformen.
   
 • Samtalen kan omfatte alle kompetansemål knyttet til temaet/problemstillingen/oppgaven. Dersom eleven ikke får vist nok kompetanse i faget innenfor gitt tema/problemstilling/oppgave til å bestå eksamen, kan det også eksamineres i andre deler av læreplanen.
   
 • Eksamineringen ledes av eksaminator (faglærer). Sensor skal ha en lyttende rolle og ta notater under eksaminasjonen, men kan også stille spørsmål til eleven.

Klikk for stort bilde 

Til toppen