Elev- og foreldresamtale for Vg2

Onsdag 19. januar er det elev- og foreldresamtale for VG2. Ramma for foreldresamtalene er mellom kl. 18:00 og 21:30.
   

De vil, når vi har fått beskjed om kor mange som ynskjer samtale, bli sett opp med ei fast møtetid med kontaktlærar. Denne oversikta vil de få i starten av veke 3 . Gi beskjed om kva for tidspunkt som passar best, så vil vi prøve å tilpasse dette.  

Grunna covid-19 og smitteverntiltak, vert det i år ikkje gjennomført felles informasjon ved rådgjevarane på skulen. 
Informasjon om studie- og yrkesorienteringa vert gjort tilgjengeleg på heimesida vår: www.viken.no/gol-vgs 

Oversikt over klasse, rom og kontaktlærarar:

 

ONSDAG 19.01.22

Klasse

Rom

Kontaktlærar

E-post

2STA

206 – FLÅ
208 – BUSKERUD

Stian Ødegård Kroken
Anders Risstubben

stiankr@viken.no
andersr@viken.no

2STB

217 – HOL
215 – ÅL

Hanna Malene Amundsen
Halvor Knaldre

hannaam@viken.no
halvork@viken.no

2STC

213 – HEMSEDAL

Joachim Solberg

joacims@viken.no

2DRA

204 – NES

Marianne Ek Malmåsen

mariannma@viken.no

2IDA

210 – HALLINGDAL

Jan-Eirik Thorberg

janeirikt@viken.no

2KOA Spisesal Wenche M.S Ulsaker wencheu@viken.no 

 

Vi ser fram til å ha samtale med dykk!
Returnerer svarslippen, eller send e-post med nødvendig informasjon til kontaktlærar,
innan fredag 14.januar, slik at vi veit kven som ynskjer samtale og ikkje.

Til toppen