Foreldremøte for 2. klasse tysdag 13. 09.

Vi ønsker et godt samarbeid mellom hjem og skole og inviterer til foreldremøte for 2. klasse tysdag 13. september kl. 18.30

 Aktuelle tema for foreldremøtet:

- §9-A Eleven sitt skolemiljø
- Foreldre- og skolesamarbeid, informasjonskanaler
- Overgang fra vg1 til vg2
- Fravær
- Fag, eksamen og vitnemål
- Informasjon ved kontaktlærer

Møtet avholdes i midtsalen på Gol samfunnshus 

Vel møtt!

  

Til toppen