Tilbake til vanlige fraværsregler

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene. Når du har passert varselgrensa på 6 % udokumentert fravær er det viktig at du skaffer deg legeerklæring ved fravær på grunn av sykdom. 

Legeerklæring ved sykdom:

 • Elevene kan ikke forvente å få legeerklæring på sykdom som allerede har vært, men husk at fravær før 11. oktober kan dokumenteres med egenmelding.
   
 • Så lenge elevens udokumenterte fravær er under varselgrensa på 6 % (5 % i totimersfag) er det ikke nødvendig med legeerklæring. Elevene skal alltid legge inn fraværet i VIS før timene starter (Fravær - Opprett fremtidig fravær). I feltet "Beskrivelse" legger de inn fraværsårsak og fraværet får kode M (Melding). Det er viktig at sykdomsfravær etter at varselgrensa på 6 % er nådd dokumenteres med legeerklæring. 
   
 • Sykdomsfravær på mer enn 3 sammenhengende dager bør uansett dokumenteres. Husk at det kan søkes om fratrekk for dokumentert heldagsfravær fra dag 4, men da må fraværet være ført som dokumentert heldagsfravær.
   
 • Eventuell dokumentasjon leveres så raskt som mulig og senest en uke etter fraværet.  
   
Til toppen