Foreldremøte for VG1 tysdag 5.september 2023

Gol vidaregåande skule ynskjer å få til eit godt samarbeid mellom skule og heim. Foreldre og føresette er svært viktige støttespelarar i arbeidet med å leggje til rette for trivsel, læring og utvikling hjå elevane. Vi inviterer difor til foreldremøte for Vg1.

 

Skolebygning sett frå aust - Klikk for stort bildeGol vidaregåande skule Ole Petter Espe

 

Tid: Tysdag 5.september kl. 18.00
Felles oppmøte i midtsalen på Gol samfunnshus. 


I dette fyrste møtet vil de få treffe kontaktlærar, rådgjevarar og skuleleiinga. Det neste møtet er tidleg i desember, og her vil de få treffe både kontaktlærar og lærarane i dei ulike faga.

Fellesprogram:

  • Velkomst v/rektor
  • Presentasjon av leiinga, rådgjevartenesta og kontaktlærarar

Etter fellesinformasjonen i midtsalen, vil foreldremøtet fortsette klassevis med kontaktlærar:

 

Klasse

Rom

Kontaktlærar

1RMA

Spisesal

Martha Nistad

1IDA

020

Jonas Rosten

1STA

026

Stian Sannes
Halvor Knaldre

1STB

024

Mari Woxen Thoen
Stian Ødegaard Kroken

1STC

022

Truls Magnussen
Jan-Eirik Thorberg

 


Klassevis orientering v/kontaktlærar:

  • Teams
  • Visma inSchool
  • Årsplanar og planar i dei einskilde faga
  • Læringsmiljø – klassereglar
  • Elevsamtale og fagsamtale
  • Fråvær


Vel møtt!