Gol vgs. settes på rødt nivå

Klikk for stort bilde

Kommuneoverlegen har satt Gol vgs. på rødt nivå fra og med torsdag 22. april til og med fredag 30. april. Det betyr at elevene vil få en del hjemmeundervisning i denne perioden.

Det er, per onsdag 24. april, ikke registrert flere smittede ved skolen enn de to elevene som fikk påvist smitte for en drøy uke siden. Det er vi glade for, men smittesituasjonen er ikke helt avklart og det er nå nødvendig å gi et tydelig signal om alvorligheten rundt smittesituasjonen blant ungdom og unge voksne. Det gis tilbakemelding om at ikke alle følger smitteverntiltakene på fritida, og vi har også fått tilbakemelding om at ikke alle elever overholder smittevernreglene når de oppholder seg i sentrum i friminuttene. Som en konsekvens av dette skal vi følge rødt nivå, og med det redusere antall nærkontakter.

Vi presiserer på nytt at alle  respektere gjeldende smittevernregler, både på skolen og på fritida. Vi oppfordrer også foreldre og foresatte til å følge opp dette med ungdommene hjemme og på fritida. Gjeldende smittevernregler finnes nederst i artikkelen.

Restaurant og matfag (1RM og 2KS) møter på skolen alle dager. Det samme gjør elever med særskilt tilrettelegging. For øvrige klasser legger vi i utgangspunktet opp til å ha ett trinn på skolen per dag, mens de to andre trinnene vil ha digital hjemmeundervisning, se oversikt under.

Elever med dårlig nett hjemme kan også møte på skolen. De må henvende seg på kontoret om morgenen.
 

Klikk for stort bilde 

 

 


 

 

 

 


Se romplan for denne perioden:  Romplan uke 16 (PDF, 546 kB)
Klasser som ikke møter på skolen har digital hjemmeundervisning. Klikk  her  for å se hva det vil si å ha digital hjemmeundervisning.

Elever i karantene skal selvfølgelig ikke møte på skolen, uansett. Mer om karanteneregler her


Smitteverntiltak på rødt nivå ved Gol vgs.


Det er viktig at ALLE følger rutiner for smittevern og gjør det vi kan for å unngå smittespredning.

Link til gjeldende smittevernveileder for videregående skole finner du her, Smittevernveileder videregående
 

Du skal ikke være på skolen om du er syk eller har symptomer på sykdom. Husk å levere egenmelding.  

 • Merker du sykdomssymptomer i løpet av dagen, skal du melde fra til læreren du har (evt. til kontoret om du ikke har undervisning) og følge beskjeden du får. Elever kan komme tilbake på skolen når de ikke har symptomer på sykdom.  

  

Du skal vaske hender med såpevann eller bruke desinfeksjon: 

 • når du kommer på skolen 
 • ved bytte av klasserom
 • etter hosting/nysing
 • før og etter måltid
 • etter toalettbesøk 
 • når du kommer hjem fra skolen 


Redusert kontakt mellom elever: 

 • Unngå håndhilsning og klemming 
 • Hold minst 1 meters avstand til hverandre. Bruk munnbind i fellesareal og unngå større samlinger.
 • Ha faste plasser i klasserommet. Vi bruker klassekart for å registrere hvor den enkelte elev er plassert.
 • I klasserom med enkeltpulter - plasser elevene med minst 1 meter mellom pultene. 
 • I klasserom med dobbeltpulter, 1 elev per pult.
 • Elevene skal ikke besøke andre klasserom i pausene. 
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av klasserom, garderober etc. 

 

Du skal vaske pulten og stolen din 

 • når du er ferdig med undervisningen i et rom 
 • Bord og stoler skal ikke flyttes på
 • Lærer setter av 5 minutter på slutten av undervisningsøkta til vask av bord og stoler. 


Matpause

 • Elevene går til klasserom hvor de har undervisning i 5.time og spiser matpakka si der. 
 • Kantina stenges for matsalg
 • Realfagsromma vil være låst.  


Munnbind

 • Munnbind er tilgjengelig ved alle inngangene til skolen
 • Alle, både tilsatte og elever, skal bruke munnbind i fellesarealer. 
 • Elever fra samme gruppe kan sitte sammen i fellesarealene med en meters avstand.  


Fellesareal 

 • Hold minst en meter avstand i friminutt og pauser 
 • Ikke flytt på stoler og bord. De er plassert med tanke på smittevern.
 • Husk også å vaske bord og stol etter bruk i fellesarealene.  


Skoleskyss 

 • Det er påbudt med munnbind på skolebussen 


Headset 

 • Ta med headset til bruk ved deltakelse i nettundervisning. 


Koronaverter 

 • Vi har tilsatte som gjennomfører inspeksjon i fellesområdene og friminuttene og som minner elevene på smittevernreglene.  


Friminutt/studietimer 

 • Elevene skal være på skolen i skoletida. En skal ikke oppholde seg i sentrum i studietimer og friminutter.  
 • Bruk tilviste klasserom, fellesarealer og skolen sitt uteområde 


Ta med matpakke og drikke 

 • Elever skal ikke dele mat og drikke 
 • Kantina er stengt i perioden med rødt nivå 
Til toppen