Informasjon om ungdataundersøkinga 2021

I 2021 blir ungdataundersøkinga gjennomført i Gol kommune blant elevar i den vidaregåande skulen. For at undersøkinga skal gje eit godt bilete av situasjonen i Gol kommune, er det viktig at så mange som mogleg deltek. Undersøkinga går føre seg på skulen i løpet av veke 10 til 12.

Meir informasjon om undersøkinga: Informasjon til foresatte og ungdom om ungdataundersøkelsen_VGS - Gol vgs (PDF, 122 kB)

Til toppen