Karakterer og klagebehandling våren 2021

Tidsfrister og annen informasjon knyttet til publisering og klage på karakterer finner du her.

Karakterene offentliggjøres for elevene på Visma InSchool tirsdag 15. juni.
Karakterer på skriftlige privatisteksamener er klare 21. juni. Sjekk https://privatist.inschool.visma.no/ eller ta kontakt med skolen.

Hurtigklagefrist på standpunktkarakter er 18. juni.
Ordinær klagefrist for standpunktkarakter er
25. juni

Hurtigklagefrist på skriftlig privatisteksamen er 30. juni kl. 12.00.
Ordinær klagefrist på skriftlig privatisteksamen er 2. juli.

Hurtigklage gjelder kun for elever som neste år skal søke seg inn på påbygg eller høyere utdanning.

Skjema for innsending av klage og mer informasjon om klagebehandling finner du på Viken sine nettsider: https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus-og-buskerud/ Alle klager må leveres eller sendes skolen skriftlig innen fristen. Klage på skriftlig eksamenskarakter krever ingen begrunnelse.

Informasjon om klagebehandling i forbindelse med eksamen finnes også på udir sine sider. https://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/administrere-eksamen/#klagebehandling-videregaende.

Ved medhold i klage på standpunktkarakter i fag vil saken sendes tilbake til skolen, der rektor og faglærer gjennomfører en ny vurdering. Karakteren kan da gå opp, ned eller forbli uendret.

Ved medhold i klage på standpunktkarakter i orden og atferd, vil klagenemnda selv endre karakteren på bakgrunn av opplysningene i saken.

Ved klage på skriftlig eksamenskarakter vurderes denne på nytt av to eksterne sensorer. Dersom de mener karakteren er urimelig, settes ny karakter.

Til toppen