Raudt nivå frå 16. des. til 14. jan. - Testing ved skulestart 3. januar

Helsemyndighetene anbefaler at elevar testar seg ved oppstart etter juleferien. Vi tilbyr hurtigtest av elevar og tilsette ved oppmøte til undervisning måndag 3. januar og tysdag 4. januar.

For å unngå smitteauke av koronaviruset har regjeringa bestemt at alle vidaregåande skular skal gå over til raudt nivå frå 16. desember, uavhengig av det lokale smittenivået. For å redusere kontakt mellom elevar, gjennomfører Gol vidaregåande skule digital heimeundervisning for eit av trinna i denne perioda, sjå oversikt over kven som skal vere på skulen i tabellen.

I perioden 16. desember - 14. januar blir organiseringa av undervisning på skulen og digital heimeundervisning slik:

 

Det viktigaste tiltaket ved raudt nivå er å halde 1 meter avstand til kvarandre i alle situasjonar. Om ein ikkje klarer å halde 1 meter avstand, skal ein bruke munnbind. Alle elevar skal ha munnbind med seg på skulen, men munnbind står også ved skulens inngangar.  Les retninglinene for raudt nivå i lenka under.

Smittevern - raudt nivå (PDF, 689 kB)

Digital heimeundervisning - Kva innebær det?

Veileder for smittevern - vidaregåande skule

Til toppen