Registrering av telefon og e-post for foresatte

Det er viktig at foresatte selv registrerer telefon og e-post i det skoleadministrative systemet Visma InSchool for å kunne motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.
Klikk for stort bilde  

Visma InSchool (VIS) er Vikens skoleadministrative system. VIS skal blant annet forenkle arbeidsdagen til elever, lærere og skoleadministrasjonen. VIS skal også legge til rette for kommunikasjon mellom skolen og hjemmet og redusere tid som brukes til administrativt arbeid.

Hvordan får foresatte tilgang til VIS? 

VIS henter informasjon om elevenes foresatte fra det sentrale folkeregister (DSF). Foresatte som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres med navn og folkeregistrert adresse. 

Av hensyn til personvernet kan vi ikke hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til Visma InSchool (VIS). Elever over 18 år kan etter samtykke tillate skolen å gi foresatte tilgang til VIS. I slike tilfeller må foresatte registreres manuelt.

Registrering av foresattes kontaktinformasjon

I venstremenyen, under elevens kontaktopplysninger, får foresatte tilgang til elevens opplysninger i VIS. Der kan foresatte registrere og oppdatere e-postadresse og mobilnummer/telefonnummer.

Det er viktig at foresatte registrerer dette, slik at de kan motta nødvendig informasjon fra skolen, blant annet i forbindelse med beredskap.

Visma In School -ikon - Klikk for stort bildeLogg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

  • Elever og lærere logger inn med Feide-konto. 
  • Foresatte logger inn med ID-porten.

Hvilke opplysninger kan foresatte se?

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysninger om elevens

  • personalia
  • klasser og grupper
  • timeplan
  • kontaktopplysninger
  • historikk
  • læreplan

Vi gjør oppmerksom på at noen tilganger er begrenset for foresatte. Dette av hensyn til personvernet. Det gjelder orden og atferd, fravær, elevsøknader, vurderinger, eksamen og elevsamtaler.

Introduksjonsvideoer

Les mer  

Til toppen