Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret

Da er vi tilbake til de samme fraværsrutinene som vi hadde fram til 11. oktober. Det betyr at elever med sykdomssymptomer kan levere egenmelding på sykefraværet og trenger ikke ha dokumentasjon fra lege.

Dersom eleven er under 18 år må egenmeldingen signeres av foreldre/foresatte. Fraværet føres da med kode R, som medfører at fraværet ikke kommer på vitnemålet eller teller på 10 % fraværsgrense. Egenmeldingen leveres så raskt som mulig og senest en uke etter sykdomsfraværet.

Husk også:

  • Følg opp skolearbeidet hjemmefra, dersom du er frisk nok til det.
     
  • Som elev skal du legge inn fraværet ditt i VIS før timen starter! Klikk på aktuell time på timeplanen, velg "Opprett fremtidig fravær", sett riktig start- og sluttid for fraværet og skriv årsak til fraværet i feltet "beskrivelse".
     
  • Dersom du ikke får lagt inn fraværet på forhånd i VIS må du så raskt som mulig sende melding til aktuell faglærer og kontaktlærer. Nødvendig dokumentasjon skal også sendes så fort som mulig og senest en uke etter fraværet. Melding om fraværsårsak og eventuell dokumentasjon på ført fravær kan gjøres i VIS under «Mine søknader» og fanen «Melding om fravær»
Til toppen