Resultat på skriftlig privatisteksamen høsten 2021

Du finner karakteren ved å logge deg på privatistportalen. Velg profil og klikk så på aktuelt fag.

Klagefrist på skriftlig privatisteksamen er 15. januar.

Informasjon om klageordningen

Jf. § 5-9 i forskrift til opplæringsloven kan du klage på eksamenskarakter ved skriftlig eksamen. Klagefristen er 10 dager fra du fikk tilgang til eksamenskarakteren, det vil si at klagefristen er 15. januar.

Besvarelsen din vil bli vurdert av to nye sensorer, som skal vurdere om den opprinnelige karakteren du fikk er rimelig eller urimelig. Endelig karakter kan bli enten høyere, lavere eller forbli uendret. Det kan være lurt å høre med en lærer i faget før du eventuelt klager.

Klagen leveres skriftlig til eksamensskolen innen 15. januar. Bruk gjerne vedlagte klageskjema (DOCX, 38 kB). Mer informasjon om klageprosessen finner du her: Karakter, dokumentasjon og klage

Til toppen