Undervisning på skolen tirsdag 16. mars

Undervisningen 16.mars går «som normalt» etter gjeldende regler ved gult nivå.

Smittevern: gult nivå

 • (1) Syke personer skal ikke være på skolen.
 • (2) God hygiene
 • (3) Redusert kontakt mellom personer
 • Du skal ikke være på skolen om du er syk eller har symptomer på sykdom. Lever egenmelding. 
   
 • Du skal vaske hender med såpevann eller desinfeksjon:  
  • når du kommer på skolen og når du kommer hjem
  • ved bytte av klasserom
  • etter hosting/nysing
  • før og etter måltid
  • etter toalettbesøk
  • Redusert kontakt mellom elever:
   • Unngå håndhilsing og klemming
   • Hold 1 meter avstand til hverandre
   • Ha faste plasser i klasserommet
   • I klasserom hvor elevene kan sitte alene ved pulten og ha avstand til hverandre, gjennomfører vi det som fast praksis.
   • Unngå trengsel på vei inn og ut av klasserom, garderober etc.
     
 • Du skal vaske pulten og stolen din
  • når du er ferdig med undervisning i et rom
   • Bord og stoler skal ikke flyttes på
     
 • Matpause
  • Elevene går til klasserom hvor de har undervisning i 5.timen og spiser matpakka der.
  • Realfagsrommene er låst. Elever som har realfag i 5.timen, tar matpause i kantina.
    
 • Fellesareal
  • Ikke flytt på stoler og bord. De er plassert med tanke på smittevern. Husk også å vaske bord og stoler etter bruk.
    
 • Headset
  • Ta med headset til bruk ved deltakelse i nettundervisning fra skolen.
    
 • Skoleskyss
  • Det er påbudt med munnbind på skolebussen
Til toppen