Vg3 på dagsekskursjon til Oslo

Fredag 20. januar var vg3 på dagsekskursjon til Oslo.
Vi reiste fra Gol kl. 08.00 og var hjemme igjen kl. 21.40.

3IDA3MDA reiste til Holocaust-senteret på Bygdøy og videre til Historisk Museum i Oslo.
3STA og 3STB deltok på messe og fikk omvisning i St. Olavkirken, deretter gikk de til Stortinget der de hadde eget program.

På HL-senteret jobba elevene i grupper med historiske kilder. De undersøkte hva som hadde skjedd med noen av de norske jødene som ble deportert til Auschwitz i 1942.

På Historisk Museum hadde vi foredrag knyttet til utstillingen av arkeologiske funn fra jernalder og vikingetid. Det var rikt dekorerte våpen og smykker som viste krigernes høye rang, samtidig som at handel med utlandet var viktig. Vi fikk også se verdens eldste runer på en helt nyåpnet utstilling.

I St. Olavkirken fikk elevene observere en katolsk messe, for så å få forklart av p. Ole Martin Stamnestrø hvordan den katolske kirken skiller seg fra den protestantiske. Her var elevene engasjerte og stilte mange gode spørsmål.

På Stortinget fikk elevene en grundig omvisning av stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Morten Wold og Morten Stordalen. Her fikk elevene en innføring i Stortingets historie, hvorfor det er bygget som det er, hvordan Stortinget fungerer og rollefordelingen mellom storting og regjering.

Etter programmet fikk elevene fritid de kunne bruke i byen.