VIP -makkerskap

VIP-makkerskap for videregående skole, et tiltak for bedre læringsmiljø fra skoleprogrammet VIP.

Til foresatte til elever som skal ha VIP-makkerskap

Ved skolestart benytter skolen tiltaket VIP-makkerskap. Vi ønsker å gi deg som foresatt mer informasjon om tiltaket slik at du best mulig kan støtte din ungdom i gjennomføringen. Klikk deg derfor inn på lenken:  Til de foresatte VIP-makkerskap vgs 2122 (PDF, 2 MB)

Til toppen