Elevskap

Alle elever får tildelt elevskap.

Elevskap blir tildelt første skoledag. 
Idrettselevene får tildelt skap i eget rom i vestibylen på Gol samfunnshus.

Store elevskap ved ekspedisjonen kan "leies" av hybelboere. Ta kontakt med kontorpersonalet. 

Elevene må kjøpe solide låser. Godkjent lås kan kjøpes på kontoret for kr 70,-. 

Til toppen