Psykisk helse

Ingress: 1–2 setninger 

På XXX videregående skole legger vi vekt på....  for at elevene skal oppleve trygghet, tilhørighet og motivasjon. 

Hva er målet med satsingen? 

Hvordan jobber skolen/vi med dette?

Hvordan merker jeg/eleven at jeg/han/hun går på en skole som satser på psykisk helse? 

Hvilke erfaringer har man med denne satsingen?

Hvilke positive følger får det for elevene? 

Til toppen