Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Her er informasjon til deg som er foresatt/forelder.To jenter med en ropert - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Viktig beskjed! Greåker vgs.  

Når?

På Greåker vgs. gjennomfører vi Elevundersøkelsen mellom 15. november og 15. desember.

For hvem?

I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. På Greåker vgs. velger vi å gjennomføre undersøkelsen på Vg1, Vg2, Vg3 og påbygg.

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også starte en undersøkelse og hoppe over spørsmål de ikke ønsker å besvare.

Hvorfor?

Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Tema og spørsmål

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Personvern

Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke direkte knyttes til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når undersøkelsen avsluttes, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen.

Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post.

Les mer om Elevundersøkelsen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Informasjon på andre språk

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen på samisk

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen på arabisk

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen på dari

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen på engelsk

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen på tigrinja

Til toppen