Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Her er informasjon til deg som er foresatt/forelder.

To jenter med en ropert - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde: Viktig beskjed! Greåker vgs.

 

Når?

På Greåker vgs. gjennomfører vi Elevundersøkelsen mellom 21. november og 20. desember.

For hvem?

I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. På Greåker vgs. velger vi å gjennomføre undersøkelsen på Vg1, Vg2, Vg3 og påbygg.

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å besvare.

Hvorfor?

Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om Elevundersøkelsen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Tema og spørsmål

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Personvern

Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke knyttes direkte til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når eleven har svart på undersøkelsen, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. 

Utdanningsdirektoratet har svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. 

Les mer om det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Utdanningsdirektoratets skriv til elever og foresatte. 

Spørsmål om personvernet i undersøkelsen kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post.

Til toppen