Elevundersøkelsen 2023

Her er informasjon til deg som er foresatt/forelder.

En jente som snakker inn i en kjegle som peker mot en annen jentes øre. - Klikk for stort bilde Greåker vgs.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Det er Utdanningsdirektoratet som står bak undersøkelsen. 

Når?

På Greåker vgs. gjennomfører vi Elevundersøkelsen mellom 13. november og 8. desember 2023. 

For hvem?

I høstsemesteret er det obligatorisk for skolene å gjennomføre Elevundersøkelsen på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. På Greåker vgs. velger vi å gjennomføre undersøkelsen på Vg1, Vg2, Vg3 og påbygg.

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over spørsmål de ikke ønsker å besvare.

Hvorfor?

Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, desto sikrere blir resultatet. Kunnskap om elevenes syn på læringsmiljø og opplevelse av trivsel er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning.

Les mer om Elevundersøkelsen på nettsidene til Utdanningsdirektoratet.

Tema og spørsmål

•    Trivsel
•    Motivasjon, arbeidsforhold og læring
•    Hjem-skole-samarbeid
•    Støtte fra lærer
•    Vurdering for læring
•    Medvirkning
•    Regler på skolen
•    Trygt miljø
•    Fysisk læringsmiljø
•    Grunnleggende ferdigheter

Personvern

Resultatene fra Elevundersøkelsen kan ikke knyttes direkte til personer som har svart. Elevene som svarer oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til besvarelsene. Når eleven har svart på undersøkelsen, brytes sammenhengen mellom påloggingskoden til eleven og besvarelsen. Derfor er det svært vanskelig å identifisere hvem som har svart hva i undersøkelsen. 

Utdanningsdirektoratet har svært strenge regler for visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige utdanningsmyndighetene. 

Les mer om hvordan Utdanningsdirektoratet behandler personopplysninger i Elevundersøkelsen (udir.no).