Erasmus + og markering av holocaustdagen

Elever på VG2 studiespesialisering markerte holocaustdagen sammen med ungdommer fra våre partnerskoler rundt om i Europa. Anette og Jenny i 2STB syntes det var spennende å diskutere ytringsfrihet med jevngamle fra flere land.

På Greåker vgs ble den internasjonale holocaustdagen markert. Denne dagen minnes vi ofrene for nazistenes utryddelser under 2. verdenskrig. Den 27. januar 1945 var dagen da sovjetiske styrker frigjorde de overlevende fra konsentrasjonsleirene Auschwitz-Birkenau. På Greåker har elever på studiespesialisering jobbet i grupper sammen med elever fra våre partnerskoler i Spania, Kroatia, Kypros og Hellas. Fem grupper sammenlignet vilkårene for ytringsfrihet i partnerlandene, og fem andre grupper tok utgangspunkt i nazistenes propaganda mot jødene før og under 2. verdenskrig. Gjennom Erasmusprosjektet History and its effects on today's youth undersøker vi hvordan historien i de enkelte landene har påvirket demokrati og menneskerettigheter. Vi gleder oss til at vi kan reise og besøke hverandre, men i mellomtiden er digitale treff et godt supplement.

Workshop - Klikk for stort bildeWorkshop Erasmus + Greåker vgs  

Elevene som jobbet med propaganda mot jødene diskuterte hvordan stereotypier og fordommer ble forsterket og benyttet som kraftige virkemidler på veien mot folkemord. Elevene så også på paralleller til andre folkemord begått i historien.

Gruppene som jobbet med ytringsfrihet diskuterte blant annet om det bør settes begrensinger for ytringsfriheten og om det bør være lov å brenne bøker som for eksempel Bibelen.

Klikk for stort bilde Margareth Iuell-Heitmann  

Anette Pedersen og Jenny Sofie Sandberg i 2STB deltok og de syntes det var spennende å møte og å jobbe sammen med elever fra andre land. De erfarte at ungdommene hadde mange av de samme holdningene uavhengig av hvilket land de kom fra.

Til toppen