Skolestart 2021

Greåker vgs. sitt nybygg - Klikk for stort bilde Greåker vgs.  Vi ønsker alle en riktig god sommerferie! Alle nye og tidligere elever ønskes velkommen til et nytt skoleår onsdag 18. august.

Inntak og organisering

Inntak til videregående skole gjøres sentralt i Viken fylkeskommune og styres av inntakskontoret fram til 1. september. Etter 1. september kan skolen lokalt gjøre nye inntak dersom det er ledige elevplasser. 

Inntak til videregående skole skjer i flere runder.

 • Senest 10. juli er førsteinntaket er klart
 • Senest 25. juli er andreinntaket klart
 • Søkere som ikke får skoleplass i de to første inntaksrundene, blir stående på venteliste.
 • Innen 1. september vil alle elever med ungdomsrett ha mottatt et tilbud om skoleplass.

Du får en SMS eller brev i posten når du har fått svar på søknad om skoleplass. Du må huske å takke ja til skoleplassen innen fristen på nettsidene til vigo.no.

I perioden 10. - 18. august foregår det lokale arbeidet med å tildele hver enket elev klasse og fag. Dette er et dynamisk arbeid, og hva eleven ser på digitale flater kan endre seg flere ganger i perioden. Dersom det foreligger særlige hensyn med tanke på klassetilhørighet som skolen bør gjøres oppmerksom på, ber vi om å få denne informasjonen før 10. august. 

Til deg som har kommet inn på studiespesialisering

Den 10. august får vi oversendt navnene på alle elevene som har kommet inn hos oss fra inntakskontoret, og raskt etter det vil vi sende ut informasjon til hver enkelt av dere. Vi vil sende til den e-postadressen du oppga i søknaden din i Vigo. Der vil du bli bedt om å gjør tre valg:

 • Velge mellom matematikk, 1P eller 1T
 • Velge annet fremmedspråk
 • Velge hvilke av de fire linjene våre du helst ønsker å gå på. Her vil du bli bedt om å sette opp to ønsker.

Les mer om de fire linjene.

Oppmøte for elever 18. august

Oppsettet under er med forbehold om at skoleåret starter på grønt nivå i trafikklysmodellen.

Klokken 08:30

 • Elever til kombinasjonsklassene møter på rom A124/A125
 • Elever til vg1 helse, byggfag, musikk, studiespesialisering og science møter i skolens gymsal
 • Elever til vg3 og vg4 påbygg, inkludert vg3 barne- og ungdomsarbeider møter i G-auditoriet

Klokken 09:30

 • Elever til vg2, både yrkesfag og studieforberedende, møter i skolens gymsal

Klokken 10:30

 • Elever til vg3 studieforberedende og Vg3 helsesekretær møter i skolens gymsal

Merk! Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen – i så god tid som mulig.

Oppmøte for deltagere i voksenopplæring

Torsdag 19. august klokken 08:00

Deltagere i kurs til generell studiekompetanse:

 • Fulltid - nye deltagere: Oppmøte på auditoriet C132
 • Deltid - deltagere som fortsetter: klasserom

Mandag 23. august klokken 08:00

Deltagere til kurs for tømrere møter i "glasshallen" på byggfagavdelingen.

Alle deltagere i voksenopplæring vil bli tilskrevet i august.

Timeplaner og Visma InSchool

Alle elever vil få sin individuelle timeplan formidlet gjennom Visma InSchool. Pålogging skjer med Feide-ID som genereres når eleven får konto i Viken-skolen. 

Visma InSchool (VIS) er vårt skoleadministrative system. Visma InSchool vil være en stor del av skolehverdagen din. Du vil se viktig informasjon som timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærerer, fravær, anmerkninger og karakterer i VIS. Du kan også levere digitale søknader og gjennomføre fagvalg i VIS.

Les mer om Visma InSchool og se introduksjonsvideo

PC-ordning for nye elever

Alle nye elever på vg1 med rett til utstyrsstipend skal fra skolestart 2021 inngå i Viken sin "BYOD-løsning".
Les mer om bestillingsordning for PC/Mac

Elever som skal gå vg2, vg3 eller vg4  fortsetter i den gamle utlånsordingen enten de har sommerutlån eller ikke. 

Elever i kombinasjonsklassene, i tilpasset kurs for voksenopplæring og voksenopplæring for Vg1 yrkesfag kommer inn under en utlånsordning dersom de ønsker det, men kan også bruke eget utstyr så fremt det tilfredsstiller tekniske krav:

 • mulig å bruke uten internettilkobling
 • Windows 10 eller nyeste macOS
 • minimum 256 GB lagring
 • minimum 8 GB internminne

Aktivering av it-kontoer til bruk i Viken-skolen

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune, må du aktivere din Viken-bruker. Du vil som ny elev få en SMS med mulighet for å aktivere Viken-bruker ca. 13. august.

Slik aktiverer du din Viken-bruker

Glemt passord eller brukernavn

Har du har glemt passord eller brukernavn til Viken-bruker?

Glemt passord eller brukernavn

Fotografering og ID-kort

Som elev får du utdelt et skolebevis med bilde. Vi tar bilder av alle nye elever på starten av skoleåret, og du vil få beskjed når det er din tur til å fotograferes.

Mer om skolebevis

Særforskrift knyttet til Covid-19 varer til 01.12.2021

Disse reglene gjelder når skolen er på grønt nivå:

 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • Sørg for god hygiene.
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).
 • Skoleklasser og skolehverdag er organisert på vanlig måte.

Skoleskyss

Trenger du skoleskyss til og fra skolen, må du søke om det hvert år. Husk å søke så snart du har fått beskjed om inntak.

Les mer om skoleskyss og hvordan du søker

Gratis lærebøker

Du får du låne de lærebøkene du trenger i forbindelse med opplæringen. Bøkene blir utlevert ved skolestart og skal leveres inn igjen før skoleslutt. Du skal behandle bøkene pent, og må erstatte bøker som blir borte eller ødelagt. 

Les reglementet for utlån av lærebøker

Lån og stipend

Alle elever i videregående skole kan søke lån og stipend i Statens lånekasse for utdanning. Husk å søke om utstyrsstipend innen fristen 15. november.

Les mer om lån og stipend på Lånekassen.no

Oversikt over ferier og fridager

Les skoleruta

Forsikringer

Du som elev er forsikret gjennom Viken fylkeskommune sin avtale med KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som PC, telefoner, klokker, smykker, sykler etc.  

Les mer om hva forsikringen dekker og hvordan du bruker den

Til toppen