Grønn kjemi med Borregaard

Elevene fikk en kjemitime utenom det vanlige da forsker Kjersti Grongstad Lundquist overtok undervisningen.

To jenter og en kvinne ved en skolepult. - Klikk for stort bildeF.v. Synne, Kjersti Grongstad Lundquist og Marlene samarbeidet godt om forsøkene. Tone Sundnes Reiten

- Vi har gjort et enzymatisk hydrolyseforsøk, hvor vi laget glykose av cellulose ved hjelp av enzymer. Og så har vi gjort et tynnsjiktkromatografiforsøk, hvor vi separerte fargestoffer i tusjer med forskjellige typer løsemidler, forklarer Kjersti Grongstad Lundquist.

Hun er forsker i avdeling for analytisk kjemi på Borregaard – og en engasjert formidler i Lektor2-samarbeidet med Greåker vgs.

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing hvor målet blant annet er å øke elevenes læringsutbytte og rekruttering til realfagene.

En gutt holder et glass med brunt væske i mens den andre dypper et måleapparat ned i.  - Klikk for stort bildeAndreas (t.v.) og Lucas synes det var spennende å se om enzymer og varme hadde omdannet cellulosen til glykose. Det hadde det! I så stor grad at løsningen måtte tynnes ut med vann for å få målbare resultater. Dette forsøket går under begrepet hydrolyse. Tone Sundnes Reiten En glassflaske med blank væske, et digitalt måleinstrument og en lite glassrør med brun cellulose i. - Klikk for stort bildeUtstyr for å gjennomføre et enzymatisk hydrolyseforsøk, hvor glykose lages av cellulose ved hjelp av enzymer. Tone Sundnes Reiten

Forankret i læreplanen

I planleggingen av forsøkene satte Kjersti Grongstad Lundquist seg godt inn i læreplanen til faget.

- Forsøk med tynnsjiktkromatografi har jeg aldri gjort med elever før, for kromatografi har nylig kommet inn igjen på læreplanen for Kjemi 2. Så forsøket med tynnsjiktkromatografi har vi nettopp klekket ut på labben på Borregaard! Jeg synes elevene var veldig flinke i begge de to forsøkene vi gjennomførte, roser hun.

Kjemilærer Lise Kari Stenstad satte stor pris på besøket i klasserommet.

- Elevene våre har akkurat vært gjennom en del av de reaksjonstypene som hun forteller om, men det er så bra at teorien også kommer fra noen andre, som i tillegg representerer en stor bedrift! Borregaard er flinke til å bruke de samme ordene som vi bruker i undervisningen. Det bekrefter for elevene at det de lærer her er relevant ute i arbeidslivet, sier Lise Kari Stenstad.

Tre jenter og en gutt sittende ved en pult med to plastkrus, noen tusjer og ark foran seg.  - Klikk for stort bildeF.v. Tina, Pesenta, Jeremiasz og Pernille har tegnet tre rundinger med tusj på to papirlapper. To tusjer er vannløselige og en er vannfast. Nå skal de se hvordan rundingene oppfører seg i henholdsvis rent vann og en blanding av vann og etanol. Tone Sundnes Reiten To plastglass med ark i. På arkene har tusjprikkene delt seg i ulike farger og forflyttet seg oppover arket.  - Klikk for stort bildeResultatet av tynnsjiktkromatografiforsøket, hvor fargestoffer i tusjer ble separert med forskjellige typer løsemidler. Tone Sundnes Reiten

Realfag er viktig for å gjøre verden grønnere

Borregaard er en stor aktør innen grønn kjemi og forsøket hvor cellulose ble omdannet til glykose ved hjelp av enzymer var et eksempel på det.

- Alt vi gjør på Borregaard handler om dette: Inn med tre og ut med olje. 1000 kilo tre inn, gir 950 kg salgbare produkter ut. Borregaard skal gjøre verden grønnere, bit for bit. Så de som vil være med å redde verden fra klimakrisen, bør velge realfag og en karriere innen grønn kjemi!, oppfordrer Kjersti Grongstad Lundquist.

Til toppen