Identitetsprosjekt høsten 2021

Utprøving av nytt undervisningsopplegg. 

Alle har en etnisk identitet og kulturell tilhørighet. Å utforske den har mange fordeler!

Identitetsprosjekt - Klikk for stort bilde FHI  

Neste år skal elever på Vg2 Helsefagarbeider (2HEAA og 2HEAB) på Greåker VGS og på to andre videregående skoler på Østlandet prøve ut et helt nytt undervisningsopplegg der elevene skal jobbe med og utforske disse spørsmålene om identiteten sin på nye og spennende måter. Målsettingen med Identitetsprosjektet er at elevene skal lære mer om seg selv, om hvem de er, og i den prosessen også lære mer om de andre i klassen.

 

Hvem er jeg? Hvor passer jeg inn? Hvem vil jeg være? Hvor vil jeg hen?

Dette er spørsmål om IDENTITETEN vår som alle stiller seg flere ganger i løpet av ungdomstiden. I flerkulturelle samfunn som Norge, er spørsmål om vår etniske og kulturelle tilhørighet og identitet en særlig viktig del av denne prosessen.

Forskning har vist at det er svært viktig for ungdom i tenårene å utforske identiteten sin og finne ut hvem de er og hvem de vil være. Ungdommer som har tenkt gjennom og føler seg trygge på sin identitet, klarer seg gjerne bedre på skolen og i sosiale sammenhenger, enn ungdommer som ikke har hatt denne muligheten til å utforske og reflektere over hvem de er.

Identitetsprosjektet varer i åtte uker. To timer i uken skal elevene i klassen delta i aktiviteter og diskusjoner for å utforske sin etnisk-kulturelle bakgrunn og tilhørighet. Identitetsprosjektet er beregnet for alle elever i ungdoms- og videregående skoler, uavhengig av hvilke etnisk-kulturelle grupper de tilhører.  

IDENTITETSPROSJEKTET er utviklet i USA og er spesielt tilpasset ungdom som vokser opp i områder, og går på skoler, hvor mange forskjellige kulturer er representert.

Forskning fra USA viser at det er mange positive resultater fra Identitetsprosjektet.:

Det øker trivselen blant elevene og fører til bedre relasjoner mellom lærerne og elevene, og elevene i klassen seg imellom.  Elever som har gjennomført Identitetsprosjektet har utforsket og lært mer som sin etnisk-kulturelle bakgrunn og tilhørighet, og fått en bedre identitetsfølelse og forståelse av hvem de er.

Forskere på Folkehelseinstituttet, FHI, har i samarbeid med minoritetsrådgiverne på de tre skolene tilpasset Identitetsprosjektet til elever i norske flerkulturelle videregående skoler. Gjennom IDENTITETSPROSJEKTET. Norsk utgave (IP-N) får elevene utvikle kompetanse og innsikt som er relevante for de tverrfaglige temaene «livsmestring og folkehelse» og «demokrati og medborgerskap».  

FHI skal evaluere gjennomføringen av IP-N på de tre skolene gjennom intervjuer og spørreskjemaer elevene besvarer i klassen. Basert på resultatene vil FHI i sammen med skolens elever og lærere lage en plan for hvordan IP-N kan tilbys til flere klasser og på flere skoler i Norge.

Til toppen