Innovasjon i praksis

Kan vi lage klær av edderkoppsilke? Og hvordan kan Oslofjorden bli renere? Vg2-elevene på science har kommet opp med nye løsninger på reelle utfordringer.

Det er tredje året forskningscamp arrangeres for Vg2-elevene på sciencelinja. I tre dager har timeplanen vært løst opp og erstattet med virkelige problemstillinger og forskningsprosjekter fra næringslivet. 

Jenter som sitter rundt et bord i et klasserom. - Klikk for stort bildeElevene på Vg2 science har hatt tre spennende dager hvor de har kunnet fordype seg i hvert sitt forskningsprosjekt. Målet er både å vise hvordan realfagene brukes i praksis og gi elevene et innblikk i alle yrkesmuligheter som finnes der ute. Her er noen av elevene sammen med forsker i NORSUS, Lina Plataniti. Greåker vgs.


Fagpersoner fra lokalt næringsliv som oppdragsgivere og veiledere

I år, som i foregående år, har lokale bedrifter og representanter fra næringslivet stilt opp.


- Vi har vært så heldige å ha med oss Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Prolux Lightning, Nexans, FREVAR KF, NORSUS og Ungt entreprenørskap disse tre dagene. De har gått inn i rollene som oppdragsgivere, veiledere og jurymedlemmer, forteller fagleder på sciencelinja Eivind Andreassen. 


- Vi er veldig takknemlige for at dyktige og etterspurte fagpersoner bruker av sin arbeidstid sammen med oss. 

Bilde av Eivind Andreassen - Klikk for stort bildeFagleder på sciencelinja, Eivind Andreassen Greåker vgs.


Overordnet tema: Bærekraft

Vg2-elvene ble delt inn i 11 grupper. Fire fikk sine problemstillinger fra NORSUS, tre fra RIF, to fra Prolux Lightning og to fra Ungt Entreprenørskap. 


-    Gruppene som har hatt FREVAR FK og Nexans som oppdragsgivere har vært ute i bedriftene i to dager. De andre har sittet her på skolen og jobbet. Felles for alle gruppene er at løsningene de kom frem til skal være bærekraftige, forteller Eivind Andreassen.


Kreative løsninger med utspring i realfagene

Den tredje og siste dagen pitchet alle gruppene løsningene sine foran deljuryer, før seks av dem gikk videre til finalen. 


På vei inn til sin deljurypresentasjon, fortalte gruppa RIF 3 kort om sitt oppdrag og hva de har lært. 


-    Vi fikk i oppdrag å bygge skolen på nytt, men på en mer miljøvennlig måte. Vår løsning er å bygge et hovedbygg med alt av heiser, toaletter, elektrisitet og kantine, og deretter utvide bygget med armer av containere. I disse skal klasserom, grupperom og kontorer ligge. På den måten kan skolen skaleres etter behov. Hvis linjer forsvinner eller legges til kan skolebygget lett vokse eller gjøres mindre. Vi velger å bruke gamle containere til dette for å redusere bruken av nye materialer, forteller Maja Libik. 


De synes det vanskeligste med oppdraget var den kreative delen og å sette seg inn i alle reglene rundt miljøvennlige bygg. 


-    Vi har lært ganske mye om prosessen med å skape nye bygg. Det er mange reguleringer og godkjenninger som må på plass for å nå miljøkriteriene, men vi har hatt det gøy!, sier Jan-Erik Baudot-Borgersen.

 

En gutt og to jenter foran en bokhylle i skolebiblioteket. - Klikk for stort bildeFra venstre Jan-Erik Baudot-Borgersen, Hamshavi Karunaivel og Maja Libik. Greåker vgs.

Det vanskelige juryeringen

Etter at de seks finalegruppene hadde presentert sine løsninger, startet juryen på den vanskelige jobben med å tildele priser. 


I juryen satt Lillian Ovell fra COWI/RIF, Lina Plataniti fra NORSUS, Jon Eriksen fra FREVAR KF, Oskar Leknes fra Nexans og Tore Karlsen fra Prolux Lightning.


- Mange av gruppene scorer høyt i alle kategorier! Det er nesten umulig å bli enige, ytret noen i juryen underveis i arbeidet. 


Det som i utgangspunktet skulle ta 15 minutter dro seg mot halvtimen, før juryen kunne samle seg bak et endelig resultat.

Jurymedlemmene stående ved siden av hverandre inne i personalkantina etter at de hadde utropt vinnerne. - Klikk for stort bildeFra venstre: Tore Karlsen fra Prolux Lightning, Oskar Leknes fra Nexans, Lina Plataniti fra NORSUS, Jon Eriksen fra FREVAR KF og Lillian Ovell fra COWI/RIF. Greåker vgs.

Og vinnerne ble…


Innovasjonsprisen

NORSUS 3 og 4 overbeviste juryen om at de hadde den beste idéen. Med utgangspunkt i biomimetikk (biomimicry), hvor man ser til naturen for å finne løsninger på teknologiske utfordringer, lanserte gruppa ideen om slitesterkt treningstøy basert på et nytt tekstil inspirert av edderkoppsilke. 

Fra venstre: Marek Jonas Kaiser, Tamara Ibrahim Al-Kaisi, Sophie Elisabeth Mukkaden-Queseth, Aurora Celine Grønli,  Dina Salam Omran og Tatyana Astrid Berg. - Klikk for stort bildeFra venstre: Marek Jonas Kaiser, Tamara Ibrahim Al-Kaisi, Sophie Elisabeth Mukkaden-Queseth, Aurora Celine Grønli, Dina Salam Omran og Tatyana Astrid Berg. Greåker vgs.


Forskerprisen

Gruppa som scoret høyt på alle vurderingskriterier og som ble utnevnt til årets forskere, var NORSUS 3 og 4. Dina Salam Omran, Tamara Ibrahim Al-Kaisi, Tatyana Astrid Berg, Aurora Celine Grønli, Marek Jonas Kaiser og Sophie Elisabeth Mukkaden-Queseth overbeviste med sin spiderwebtechnology som bærekraftig løsning i klesindustrien. 


Beste presentasjon

RIF 2, gruppa som kaller seg selv «Solstrålene», vant beste presentasjon. Juryen mener de formidlet både problemstilling og løsning på en forbilledlig måte. 

De så på hvordan et solcelleanlegg bør plasseres på skolens tak for å tilpasse seg skolens behov best mulig. De presenterte utregninger av produksjonen i forhold til himmelretning og også utregninger av skolens behov på ulike tider av døgnet. 

Fra venstre: Simen Nybøle Haus, Maia Eline Lund og Jesper Sørensen. - Klikk for stort bildeFra venstre: Simen Nybøle Haus, Maia Eline Lund og Jesper Sørensen. Greåker vgs.

Realfagsprisen

Det var Ungt Entreprenørskap 2 som juryen mente var flinkest til å bruke realfagene. Denne gruppa hadde fått forurensning av Oslofjorden, et av Norges mest sårbare marine områder, som sin utfordring. Deres idé var å forhindre at nitrogenet i jordbruksgjødselet når fjorden. For å få til det vil de bygge et anlegg basert på biologisk nitrogenfjerning.
 

Fra venstre: Sofia Park Amundsen, Martha Oline Jensen Navestad og Mathias Johansen. - Klikk for stort bildeFra venstre: Sofia Park Amundsen, Martha Oline Jensen Navestad og Mathias Johansen. Greåker vgs.


Publikumsprisen

Alle i salen stemte frem sin favoritt til publikumsprisen. Det var igjen Ungt Entreprenørskap 2 med Martha Oline Jensen Navestad, Sofia Park Amundsen og Mathias Johansen som gikk seirende ut.
 

Bilder fra presentasjonene til de seks finalegruppene

Til finalen kom:

 • Nexans 4 foreslo en videreutvikling av elektriske havkabler med sensorer som muliggjør havovervåkning og forskning.
 • Nexans 1 og 2 presenterte hvordan silikon kan benyttes til å gjøre Nexans sine havkabler mer robuste mot skader.
 • Ungt Entreprenørskap 2 kom med forslag til hvordan vi kan redusere forurensningen av Oslofjorden.
 • Prolux Lightning 1 brukte Arduino for å kode en bleiesensor som kan registrere temperatur og fukt. Målet er å redusere bleieskift, både i private hjem, i barnehager og på sykehjem. 
 • RIF 2 regnet på optimal plassering av solceller på taket til Greåker vgs. 
 • NORSUS 3 og 4 så på hvordan spindelvev kan inspirere til å lage et nytt og bærekraftig tekstil.