Inntaksprøve til musikk, dans, drama

Informasjon til deg som skal søke "Musikklinja" på Greåker vgs. 

Denninformasjonen er rettet mot søkere som velger Musikk, dans, drama («musikklinja») på Greåker videregående skole som førsteønske. 
Jente som synger - Klikk for stort bilde Jan Ragnar Storheim  

Som hovedregel avgjøres inntaket til videregående skole av karaktererI tillegg kan primærsøkere til Musikk, dans og drama gjennomføre en inntaksprøve som kan gi tilleggspoeng for musikalske ferdigheter. Inntaksprøven er frivillig, og kan ikke trekke poengsummen ned. 

MDD på Greåker har 30 elevplasser pr. trinn, hvorav inntil halvparten av elevene på Vg1 kan tas inn på grunnlag av inntaksprøve i kombinasjon med karakterer. Inntaksprøven kan gi 1, 7, 15 eller 25 tilleggspoeng som blir lagt til karakterpoengene. Resten av søkerne tas inn på grunnlag av karakterpoeng (se eksempel).  

Om man ikke får poeng på inntaksprøven, vil man likevel kunne ha gode forutsetninger for å gjennomføre opplæringen på musikklinja. Siden maksimalt kun 15 elever kan tas inn ved hjelp av tilleggspoeng, vil dette kunne medføre at godt kvalifiserte søkere likevel ikke gis tilleggspoeng.  

På grunn av hensynet til smittevern vil inntaksprøvene våren 2021 i sin helhet bli gjennomført digitalt. 
 

Hvordan foregår de digitale inntaksprøvene våren 2021? 

 

Send inn video – maksimal samlet spilletid 10 minutter 

Videoen skal inneholde følgende: 

1. Presentasjon av deg selv: 

 • Si ditt fulle navn
 • Fortell om din musikalske bakgrunn og erfaring.
  • Hvor lenge har du spilt/sunget?
  • Hva slags musikalsk opplæring har du fått (gjennom kulturskole, kor, korps, orkester, band, spille-/sangtimer, teater, selvlært etc.)?
  • Innen hvilke sjangere har du spilt/sunget?
  • Hva slags kjennskap har du til noter og musikkteori?
 • Fortell om motivasjonen din til å søke musikklinja.

2. Musikalsk fremføring: 

 • I videoen skal du fremføre et stykke på fordypningsinstrumentet (hovedinstrumentet) ditt.
 • I tillegg kan du også vise ferdigheter på ett eller to bruksinstrumenter (biinstrumenter).

Legg merke til følgende:

 • Et av instrumentene dine kan være sang.
 • Det er ikke nødvendig med profesjonelt opptaksutstyr. En telefon med kamera har som regel bra nok lyd og bilde.
 • Det er viktig at videoen viser ansiktet ditt og sang-/spilleteknikken din i samme bilde.
 • Du velger selv om du vil ha med en akkompagnatør eller backingtrack. I så fall er det viktig at det er deg selv som høres best i lydbildet.
 • Dersom du produserer musikk i DAW/har laptop som fordypningsinstrument:
  • Send inn en stereomiks av noe du har laget.
  • Send også inn et skjermbilde av det innsendte prosjektet/låten fra programmet du har brukt.

 

Du velger selv om du sender inn en video som inneholder alt, eller om du sender de ulike delene i separate videoer. Presentasjonsdelen bør ikke utgjøre mer enn ca. 2-3 minutter av den samlede spilletiden. I vurderingen av inntaksprøven er det de musikalske ferdighetene som blir tillagt størst vekt. 

 

Når er fristen for innsending av inntaksprøvene våren 2021? 


Alle som har valgt MDD på Greåker som førsteønske vil bli kontaktet etter søknadsfristens utløp. I begynnelsen av mai vil du motta en epost til den adressen som ble oppgitt i søknaden. Der får du en lenke til en Onedrive-mappe hvor du skal laste opp videoen din innen torsdag 20. mai 2021. 

Dersom du har endret prioriteringen av ønskene dine og satt musikklinja som førsteønske i etterkant av søknadsfristen og ikke har fått epost,  du henvende deg til oss for å få lenke til innleveringsmappen. 

Henvendelser knyttet til inntaksprøven kan rettes til jansto@viken.no 
 

Eksempel på poengberegning

En søker har 4,5 i gjennomsnittskarakter. Dette ganges med 10, og utgjør 45 poeng.

 • Om søkeren deltar på digital inntaksprøve og oppnår 7 tilleggspoeng, vil det utgjøre en samlet poengsum på 52 i MDD-inntaket (45 + 7 = 52)
 • En søker med 4,5 i snittkarakter som får 15 tilleggspoeng etter inntaksprøven, vil ha 60 poeng i MDD-inntaket (45 + 15 = 60)
 • Får søkeren 25 tilleggspoeng, blir poengsummen 70 i MDD-inntaket (45 + 25 = 70)

 

Til toppen