Kan du tenke deg å drifte vår elevkantine?

Klikk for stort bildeElevkantina trenger nye drivere. Nå leter vi etter de rette menneskene til skolens sosiale senter. 

Greåker videregående skole er en virksomhet i Viken fylkeskommune. Skolen ligger mellom Sarpsborg og Fredrikstad og har ca. 1200 elever og 180 medarbeidere. Skolen har følgende utdanningsprogram: Studiespesialisering, Studiespesialisering med science, Musikk, dans og drama, Helse- og oppvekst, Bygg- og anleggsteknikk, voksenopplæring og kombinasjonsklasser. Skolen er knutepunktskole for blinde og svaksynte elever.

Vår visjon er å skape glede i læring. Visjonen og våre verdier engasjement, raushet, kreativitet, likeverd og mot, skal være tydelig og synlig i all samhandling i skolehverdagen. Skolens samfunnsoppdrag er blant annet å gi alle like muligheter og forberede elevene for studier, arbeidsliv og et samfunn der demokrati, likeverd og aktiv deltagelse er godt forankret hos oss alle. Greåker skal med være den beste skolen for de elever vi til enhver tid har. 

Vi er en skole med åpenhet for nye løsninger og endringsvilje. Vi sier ja når vi kan og nei bare når vi må. På Greåker har vi helhetlig menneske- og læringssyn med vekt på likeverd og mangfold. Vi jobber for at læring og utvikling skjer gjennom relasjonelt samspill og tilhørighet i felleskapet, der alle føler seg trygge, inkludert, anerkjent og verdsatt. For mer informasjon om skolen Greåker videregående skole (viken.no)

 

Elevkantina trenger nye drivere som

  • brenner for sunn matproduksjon og har interesse for og erfaring med kantinedrift
  • følger godt med i utviklingen innenfor mat og matproduksjon
  • liker å tenke nytt og involverer målgruppene i utvikling av mattilbudet
  • er stolt av yrket sitt, kommuniserer godt og yter naturlig god sørvis
  • ønsker å bygge opp en kantinedrift i samsvar med skolens visjon og verdier
  • bruker erfaring fra sørvis og matproduksjon til å utvikle og forbedre egen praksis
  • har evne til å samarbeide og er løsningsorientert

 

Videregående skoler i Viken fylkeskommune er helsefremmende skoler. Kantinedrift i videregående skoler skal følge Helsedirektoratets nasjonale føringer for mat og måltider sammen med Viken fylkeskommunens kriterier for helsefremmende skoler.

Kan du tenke deg å drive elevkantina på Greåker?

Tilbudsinnbydelse blir sendt direkte til interesserte. Fist for å melde interesse: 01.juni.

Eventuelle spørsmål om kantinedriften kan rettes til driftsleder Ann Kristin Andreassen, e – post: annand@viken.no, tlf 995 91 916

Til toppen