Nå er plastsamleren klar!

Både i 2019 og 2020 samlet elevene våre inn penger til Rivers.Global gjennom SOL-aksjonen. Nå er prototypen på plastsamleren ferdig - se video av hvordan den fungerer! Mennesker ved en elv med en plasoppsamler av rør og nett.  - Klikk for stort bildeOppsamleren som Rivers.Global har jobbet med et par års tid viste seg å virke! 46 flasker og kanner ble kastet ut oppe i elva og alle sammen ble fanget av The River Cleaner! Rivers.Global    

Beslutningen om å støtte Rivers.Global ble tatt av elevene i 2019. Organisasjonens visjon er et renere hav og at veien dit går gjennom renere elver. Deres første store prosjekt har derfor vært å lage en plastoppsamler til elver. 

Enkel - Solid - Effektiv

Slik velger Rivers.Global selv å betegne plastsamleren:

"The River Cleaner bruker strømmen i elva til å føre plast og annet inn i en stor not. Ingen solceller, ingen dieselaggregat. Strømmen man trenger, finnes i elva. Når nota er full, heises den på land for sortering, resirkulering og forsvarlig videre håndtering.

Under utviklingen av The River Cleaner har Rivers.Global hatt noen klare mål i sikte:
Den skal være enkel å produsere, av materialer som er å få tak i overalt.
Den skal være solid nok til å tåle monsunregn og sterk vannføring. Derfor har den en «slipp-mekanisme» som gjør at bommen som går ut i elva slipper taket i oppsamleren under ekstreme strømforhold. Da slipper vi store skader og materialtap.
Den skal være effektiv, nota skal kunne tømmes raskt.

Byggeprosess, transport og installasjon av The River Cleaner skal dokumenteres detaljert, med videoer og tegninger, som gjøres tilgjengelig for alle, for gratis kopiering.  Ingenting skal patenteres her. Det gjøres slik fordi det haster med å få redusert det jevne tilsiget av plast til havet som elvene står for."

Les mer på nettsidene til Rivers.Global.

 

Til toppen