Informasjon om fagvalg 2021

Dere som skal velge fag til neste skoleår skal gjøre dette i Visma InSchool. Alle aktuelle klasser får informasjon og veiledning av rådgiver. Fagvalgsperioden er fra og med torsdag 04.02 til og med onsdag 17.02. 

Studiespesialisering

Etter prøvevalget ser skolens blokkskjema slik ut: 

Fulltidselever som skal velge fag til vg2 skal velge fag i alle de fire blokkene. Ikke alle fag er tilgjengelig på vg2.

Fulltidselever som skal velge fag til vg3 skal velge fag i tre av de fire blokkene. 

På vitnemålet ditt må du ha to fordypninger, altså både nivå 1 og nivå 2 i samme fag. De to fordypningene må være fra samme programområde, enten "Realfag" eller "Språk, samfunnsfag og økonomi." 

De fleste elever skal til sammen ha et matematikkfag og 6 andre programfag, men de som må ha Tysk I+II på vg3, får et programfag mindre, slik at det totale timetallet blir likt for alle. 

Science

Dette er blokkskjema for Science: 

Fulltidselever som skal velge fag til vg2 skal velge fag i alle de fire blokkene. Ikke alle fag er tilgjengelig på vg2.

Fulltidselever som skal velge fag til vg3 skal velge fag i tre eller fire av de fire blokkene. 

Til toppen