Elevråd

Elevrådet kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. 

Fire gutter og fem jenter som sitter i og står rundt en sofa - Klikk for stort bildeElevrådsstyret skoleåret 2022/2023 Bak fra venstre: Viktor Elias Arana Reiss, Aurora Celine Grønli, Ajla Gasal, Elvire Avdija, Asa Hemen Hussein. Foran fra venstre: Aran Rawaz Algali, Thomas Hansen, Sheida Alizadeh og Catira Marie Eldor Enghaugen. Tone Reiten

Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.

Allmøte er et forum for medbestemmelse for alle elever ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev med vara. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Tillitseleven har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene opplæring i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. 

Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet, og velges på første elevrådsmøte. 

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen. 

Medlemmer i elevrådet skoleåret 2022-2023

Sakslister og møtereferater

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder Ajla Gasal eller miljøveileder Shem Feka.

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven