Elevråd

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene. 

Tre jenter og fire gutter som står i og rundt en vindeltrapp - Klikk for stort bildeElevrådsstyret skoleåret 2021-2022 Tone Sundnes Reiten Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.

Allmøte er et forum for medbestemmelse for alle elever ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. 

Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen. 

Medlemmer i elevrådet skoleåret 2021–2022

Plan for elevrådets møter skoleåret 2021/2022

  • Onsdag 20. oktober - Introduksjon av styret og valg av komitéer
  • Torsdag 9. desember - Oppsummering og planlegging fremover
  • Onsdag 12. januar - Apertus
  • Mandag 7. februar 
  • Torsdag 17. mars
  • Tirsdag 5. april
  • Mandag 2. mai - Avslutning og oppsummering av året

Møter mellom rektor og elevråd (datoer kommer).

Sakslister og møtereferater

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder Ane Karoline Barbosa Costa eller miljøveileder Shem Feka.

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven

Til toppen