Drømmeskole

Drømmeskolen er en modell for å jobbe systematisk med elevenes psykososiale miljø i ungdoms- og videregående skoler. Målet er å skape et læringsmiljø der elevene opplever trygghet, trivsel og tilhørighet.30 elever i et klasserom - Klikk for stort bildeElevmentorene skoleåret 2020-2021 Tone Sundnes Reiten   

Hva er målet med satsingen? 

Det overordnede målet i Drømmeskolen er å fremme god psykisk helse og et godt psykososialt læringsmiljø der elevene får brukt sine ressurser.

Delmål

  • å gi rammer og verktøy for et helhetlig arbeid med det psykososiale læringsmiljøet i skolen.
  • å styrke elevenes tilhørighet, deltakelse, kompetanse og motivasjon.
  • å styrke skolens og den enkelte lærers kompetanse og mulighet til å fremme dette innenfor ordinære rammer i skolen.

Verktøyene i Drømmeskolen

Tiltaksmodellen skaper kontinuitet og rammer for skolens helhetlige arbeid med læringsmiljøet.

En handlingsorientert tiltaksmodell som er nært knyttet opp til det aktørene i skolen opplever som sine sentrale oppgaver og er nyttig i skolehverdagen. Forankret i LØFT-metodikk.

Sentrale komponenter i Drømmeskoler er:

  • elevmentorer
  • temasamlinger
  • «Drømmeklasse 1 og 2».

Elevmentorer

Det er en sentral idé i Drømmeskolen at elevene skal være en aktør i skolens arbeid med det psykososiale miljøet. Elevmentorene er hjertet i modellen og deres hovedoppgave er å bidra til at medelever føler seg sett, ivaretatt og inkludert når de er på skolen.

Drømmeklassen - felles mål for kommunikasjon og læringsmiljø i klassen

Drømmeklassen er en prosess som settes i gang i alle Vg1-klasser i løpet av de to første skoleukene. Prosessen fortsetter gjennom hele det første skoleåret.

Målet med Drømmeklassen er å starte arbeidet med å fremme et godt og positivt læringsmiljø i klassen.

Gjennom Drømmeklassen jobber klassen med deltakende prosesser og kommunikasjonsøvelser for å finne fram til felles mål og strategier, samt tiltak for å nå målene.  

Gjennomføring av Drømmeskolen på Greåker vgs.

Alle kontaktlærere har fått opplæring i metoden og verktøyene som brukes i drømmeskolen. Nye kontaktlærere får opplæring før skolestart.

I andre uke etter skolestart gjennomføres Drømmeklasse 1. Det er koordinator for Drømmeskolen som gjennomfører opplegget sammen med elevmentorene. I perioden mellom Drømmeklasse 1 og 2 jobber klassens kontaktlærer med å følge opp klassens mål. Klassens elevmentorer bidrar til dette arbeidet sammen med kontaktlærer.

Gjennom skoleåret gjennomfører elevmentorene ulike trivselsfremmende tiltak i storefri i samarbeid med koordinator.

Til toppen