Å bygge bro mellom fag

Klasse 1STD har over en lengre periode arbeidet med et tverrfaglig prosjekt med utgangspunkt i læreplanmålet «bærekraft». Lærerne i naturfag og i norsk har samarbeidet tett for å gi elevene dybdelæring, variert undervisning og høy grad av elevmedvirkning.

I naturfag har elevene lært om biologisk mangfold, mens de i norskfaget har lest Bienes historie, lært om episke tekster og dystopi-sjangeren. Elevene har hatt natursti, laget sitt eget biehotell og laget en tverrfaglig podcast der fremstilling av dystopier har blitt drøftet opp mot dagens artsmangfold. Med dette bærekrafts-prosjektet har lærerne jobbet karakterdempet, og elevene har opplevd stor grad av indre motivasjon. Elever fra medieproduksjonslinja, Aase Marie Lund Evensen, Stian Laupsa-Schjerva og Yohannes Huseby Lund har laget en minidokumentar om prosjektet.

Til toppen