Husk å søke skoleskyss

Er du elev ved en av Vikens videregående skoler og har mer enn 6 kilometer gangavstand til skolen, kan du søke om gratis skoleskyss. Har du spesielle behov, kan du søke om unntak fra kilometerregelen.

Tre ungdommer går mot rød buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  

Hvem kan søke? 

Elever som har mer enn 6 km gangavstand hver vei mellom hjem og skole.
Elever som har skyss i dag og som skal fortsette som skysselever neste år.
Elever som går på 10. trinn i grunnskolen og skal begynne på videregående skole.

 

Disse elevene skal ikke søke

Elever som har en funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom som gjør at det er nødvendig med annen transport for å komme til og fra skolen.

Behovet for skyss må dokumenteres med helseattest⁄funksjonserklæring fra lege. Denne leveres til skolen, som søker på vegne av eleven.

Elever som er utplassert og utplasseringen er en obligatorisk del av undervisningen, skal heller ikke søke. Eleven må ha mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og utplasseringssted, og det er skolen som søker på vegne av eleven.

 

Søkeportalen

Elevene må selv legge inn en søknad i den nettbasert portalen.
Portalen beregner automatisk om du har mer enn 6 km gangavstand mellom hjem og skole. Privat oppmåling godtas ikke.

Les mer og søk om skoleskyss her

Til toppen