Invitasjon til møte for foresatte

Halden videregående skole inviterer til møte for foresatte til avgangselever på Vg3 Idrettsfag, Musikk, dans og drama, Studiespesialisering og Påbygging til generell studiekompetanse.

Tirsdag 15.november kl. 18.00 i auditoriet på Porsnes

Tema for møtet er elevenes avgangsmarkering (russetid). Vi håper at ungdommene får en god og minnerik feiring av 13 års skolegang og ønsker å samarbeide med foresatte om dette.

Dere vil møte Aurora (president), Alma (visepresident) og Tuva (inkluderingsminister) som vil fortelle om sine tanker om og planer for avgangsmarkeringen. I tillegg deltar forebyggende enhet i politiet, helsesykepleier Linda Skauge Antonsen, russekontakt Åshild Sandtorp Johnsen og rektor Kristin Støten, som alle vil bidra med perspektiver på avgangsmarkeringen.

Vi håper du/dere har anledning til å delta.

Med vennlig hilsen rektor Kristin Støten

Til toppen