NAV-veileder videregående skole

Ann-Charlott Kindblad er ansatt i Halden kommune / NAV Halden og kan hjelpe deg med å kontakte NAV-kontoret.

 

Sosialfaglig rådgivning kan handle om utfordringer du møter utenfor skolen:

  • Personlige vansker
  • Familie/Nettverk
  • Bolig/-hjemmeforhold
  • Økonomi
  • Rus
  • Andre ting du opplever som problematisk.

Kontakt

 

 

Ann-Charlott Kindblad 
Mobil: 974 01 070
anncharlok@viken.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Live Gøtterud
Mobil: 
94781934
livegro@viken.no

Til toppen