Elevrådet

Elevrådet skal tale elevenes sak og ta opp aktuelle saker med lærerne og ledelsen på skolen.  

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. 

Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen.

Elevrådsstyret 2021/2022

Elevrådsleder: Anna Cecilie Aarsund Eriksen
Nestleder: Adam Engmo
Sekretær: Sanna Synøve Solbrekke

Anna Cecilie Aarsund Eriksen og Adam Engmo Ardita Kadriu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for elevrådets møter

  • Møter i elevrådet (kommer)

Sakslister og møtereferater

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder.

Til toppen