Skoleutvalg

Alle videregående skoler skal ha et skoleutvalg som skal fungere som et rådgivende organ for rektor. 

Skoleutvalg

Skoleutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen og består av

 • rektor
 • representanter fra elevene
 • representanter fra de ansatte

Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet.

I Viken fylkeskommune er det bestemt at skoleutvalget også skal være skolemiljøutvalg. Med denne organiseringen skal elevene alltid ha flertall i utvalget. Skolemiljøutvalget består av elever, ansatte, skoleledelsen og representanter fra fylkeskommunen – men elevene skal være i flertall.

Utvalget kan uttale seg og gi råd til skolen i saker som omhandler skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak. Se også opplæringsloven kapittel 9a

Utvalget har møte ca. fire ganger i året.

Medlemmer i skolemiljøutvalget 2020/2021

Medlemmer:

 • Anna Cecilie Aarsund Eriksen (leder)
 • Emmy Elise Holter-Tellefsen
 • Dennis Dahle Karlsen
 • Andreas Christoffer Folmer
 • Ann Helen Nøhr
 • Marit Kristin Støten
 • Kristine Bukholm

Medlemmer i skoleutvalget

 • Oversikt over hvem som sitter i skoleutvalget (kommer)

Plan for skoleutvalgets møter

 • Møter i skoleutvalget (kommer)

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer

Les mer om skoleutvalg og elevråd på viken.no

Til toppen