Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kristin Støten
Tlf: 97 08 37 05
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hilde Brohaug Hansen
Tlf: 90 19 73 33
Rektors stedfortreder

Utdanningsledere

Guri-Anne Hauan
Tlf: 93 21 20 83

 • Studiespesialisering

Kristine Bukholm
Tlf: 97 17 20 57

 • Idrettsfag
 • Musikk, dans og drama
 • Påbygning til generell studiekompetanse 

Lasse Sjødahl Eriksen
Tlf: 99 74 91 55

 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Elektro og datateknologi
 • Restaurant- og matfag
 • Teknologi- og industrifag 

Jo Henning Myhrvang
Tlf: 97 16 57 57

 • Helse- og oppvekstfag
 • Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Salg, service og reiseliv

Bente Gulbrandsen
Tlf: 95 92 87 53

 • Vikarer 
 • Elevråd
 • Bibliotek

Svein-Egil Sirland
Tlf: 96 01 52 22

 • Skoleårsplanlegger
 • Fag- og timefordeling
 • Timeplanlegging og romfordeling

Mona Jigarp
Tlf: 93 44 56 75

 • Tosterødberget
 • Forsterket avdeling
 • Elevtjenesten

Hanne Lille-Schulstad
Tlf: 92 62 55 45

 • Halden fengsel

Økonomi- og personalleder

Svein Harald Halvorsen
Tlf: 92 88 51 65

Fagledere

Til toppen