Rektor og skolens ledelse

Rektor

Kristin Støten
Tlf: 97 08 37 05
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Assisterende rektor

Hilde Brohaug Hansen
Tlf: 90 19 73 33
Rektors stedfortreder
Elevtjenesten

Utdanningsledere

Guri-Anne Hauan
Tlf: 93 21 20 83
Studiespesialisering
Påbygning til generell studiekompetanse

Kristine Bukholm
Tlf: 97 17 20 57
Musikk, dans og drama
Helse- og oppvekstfag
Salg, service og reiseliv

Lasse Sjødahl Eriksen
Tlf: 99 74 91 55
Elektro og datateknologi
Teknologi- og industrifag
Bygg- og anleggsteknikk 

Mona Jigarp
Tlf: 93 44 56 75
Tosterødberget
Forsterket avdeling
Restaurant- og matfag

Jo Henning Myhrvang
Tlf: 97 16 57 57
Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Svein-Egil Sirland
Tlf: 96 01 52 22
Idrettsfag
Skoleårsplanlegger
Fag- og timefordeling
Timeplanlegging og romfordeling

Bente Gulbrandsen
Tlf: 95 92 87 53
Vikarer 
Elevråd
Bibliotek

Tommy Aksnes 
Eksamen elever, privatister og NUS
Fagdokumentasjon
Koordinerende medansvar VIS

Hanne Lille-Schulstad
Tlf: 45 87 82 04
Halden fengsel

Svein Harald Halvorsen
Tlf: 92 88 51 65
Økønomi- og personalleder

Fagledere

Anne-Grethe Syverstad
Tlf: 95 14 40 75
Elektro og datateknologi

Geir Johansen
Tlf: 90 19 57 69
Teknologi- og industrifag

Grethe Thoresen
Tlf: 91 74 35 91
Forsterket avdeling

Hilde Konttinen
Tlf: 90 19 60 74
Bygg- og anleggsteknikk

Hans Eilert Lie
Tlf: 48 44 73 00
Idrettsfag og kroppsøving

Anette Røsnæs
Tlf: 97 67 35 38
Helse- og oppvekstfag

Lars Bekkhus
Tlf: 41 85 37 56
Restaurant- og matfag

Hege Sofie Trulsen
Norsk og særskilt språkopplæring

Monika Forsbring
Tlf: 95 92 37 86
Realfag

Mary-Ann Gilstedt
Tlf: 90 68 46 99
Språkfag

Ole Nicolai Hauge
Tlf: 47 29 90 40
Økonomi- og samfunnsfag

Unni Helén Stensland Myhre
Tlf: 90 79 82 59
Service og samferdsel

Mari Thiis Morland
Tlf: 97 52 15 75
Avdelingsleder Tosterødberget

Til toppen