Har du ungdom som utforsker illegale rusmidler?

Rusforebyggende team i Barne- og familietjenesten inviterer til foreldregrupper basert på programmet «TUNING IN TO TEENS»

Å være foreldre til tenåringer kan by på mange gleder, men også usikkerhet og bekymring. Har man en tenåring som prøver ut rusmidler kan det være ekstra utfordrende. Dette kan sette relasjonen på prøve og skape mye engstelse og usikkerhet hos foreldre.

I løpet av kurset vil vi snakke om hvordan foreldre kan møte sin ungdom på en måte som bidrar til god kommunikasjon rundt ungdommens egne grenser, holdninger og følelser. Disse samtalene kan ofte være vanskelige, og foreldre kan oppleve å føle seg avvist i sitt forsøk på å hjelpe.

Gruppetilbudet går over seks kvelder, og tema vil bl.a være:

· Hvordan hjelpe tenåringen i sin følelsesmessige utvikling

· Ulike foreldrestiler, og hvordan disse påvirker ungdommen

· Hvordan snakke bedre med ungdom om hvordan de har det

· Hvordan forholde seg til ungdom når de viser tristhet, sinne, angst eller avvisning

· Hvordan få større grad av følelsesmessig nærhet med ungdommen sin

· Hvordan snakke med ungdommen om deres holdninger til rusmidler?

Det vil være en blanding av undervisning, praktiske øvelser, samtale og erfaringsutveksling. Det er ikke nødvendig å «utlevere» sin ungdom eller livssituasjon, men det er ønskelig at alle bidrar med eksempler og erfaringer. Gruppetilbudet baserer seg på det australske foreldreveiledningsprogrammet «Tuning in to teens». «Tuning in to teens» er et evidensbasert foreldreveiledningsprogram som fokuserer på å styrke det emosjonelle båndet mellom foreldre og tenåringen.

Gruppetilbudet retter seg mot foreldre med tenåringer i alderen 13 til 18 år. Kurset er gratis.

Hvor: Fredtunveien 85, det gule huset bak Asker videregående

Når: 24.1, 7.2, 28.2, 14.3, 28.3, 11.4 og en oppfriskningsdag 6.6

Alle møtene starter kl 15:00 og varer til 17:15

Påmelding innen 6.1.2023 til:

Familieterapeut Anne Rypdal: Anne.Rypdal@asker.kommune.no

Familieterapeut Gry Wesenberg Engeset: Gry.Wesenberg.Engeset@asker.kommune.no

Til toppen