Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen høsten 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.  Elevundersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre for alle elever på 7. trinn, 10. trinn og Vg1. På Holmen skole gjennomfører vi elevundersøkelsen i uke 46 og 47. 

Se vedlagte informasjonsskriv fra Udir informasjon-til-foreldre-og-foresatte-om-elevundersokelsen (PDF, 43 kB)

Til toppen