Kunstutstilling: Min fremtid

Velkommen til utstilling på Sjøholmen Kunst- og kultursenter! På åpningsdagen 25. mars fra kl. 11:00 til 13:00 vil elever, foresatte, lærere og samarbeidspartnere være til stede. Utstillingen står fra 25. mars og varer til 8. april. 2022.

Utstillingen viser første del av prosjektet “Min fremtid” utført av elever ved håndverk, design og produktutvikling. Forberedelse og arbeid er gjort i tett samarbeid med Affirmative Art og vil i sin helhet illustrere et utvalg av elevenes egne fremtidsdrømmer. 

Formål med prosjektet - motivere og bevisstgjøre elevene, slik at de skal gjøre refleksjoner, få visjoner og gjennomføre gode valg i henhold til sine egne fremtidsdrømmer. Arbeidet gjøres i samarbeid med Affirmative Art-grunnlegger Eirik Jarl Trondsen, der elevene i en rekke egne workshops visualiserer sin fremtid gjennom bilder.

Prosjektet er to-delt. Første del av prosjektet er utstillingen av bilder og prosjektdokumentasjon som vises på Sjøholmen Kunst- og kulturhus. Del to av prosjektet ferdigstilles i juni 2022 på Holmen videregående skole i samarbeid med Affirmative Art. Der skal elevene male sine fremtidsdrømmer på muren i skolegården.

Drømmer utover landegrenser. Underveis i prosjektet har det vært utført erfaringsutvekslinger og inspirasjon via videomøter mellom elevene på Holmen videregående skole og Affirmative Art, A-Lab i Uganda og M2 i Kenya - ungdommene har engasjert seg på tvers av landegrenser, bakgrunnshistorier, kultur og kontinent, gjennom” real time” videokommunikasjon, med en utveksling av egne erfaringer og fremtidsdrømmer.

En reise for flere. Prosjektet har blitt dokumentert med video og bilder, slik at vi kan følge og dele utviklingen fra de første skissene og frem til de ferdigstilte produktene.

Til toppen