Rødt nivå fra mandag 15. mars

Kommuneoverlegen i Asker kommune har besluttet rødt nivå i trafikklysmodellen for de videregående skolene i Asker fra og med mandag 15. mars og fram til påske. 

Det er nå betydelig økning i smittetallene i Asker. Vi ser særlig en økning av smitten i aldersgruppe 10-19 år og har til enhver tid noe smitte i grunnskolen og barnehager samt videregående skole. Det er fortsatt hovedsakelig enkeltstående tilfeller med lite smitte på skolen men den senere tid har vi sett flere utbrudd med smitte mellom elever på skolen. Smitte tilfellene utløser karantene for mange elever og ansatte når tiltaksnivå er på gult. Dette har også belastet kommunens test- og sporingskapasitet betydelig og det er fare for overbelastning. Vi ser også at trenden i påvist smitte har en økende andel med ukjent smitte sted, færre store utbrudd og mange små enkelt tilfeller eller klynger. Dette tyder på en økende ustabil smittesituasjon hvor smitteverntiltak på trafikklysmodell gult nivå ikke lengre er tilstrekkelig.  Det besluttes å sette de videregående skoler i Asker på rødt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen i smittevernveileder for skolene fra mandag 15.3.21 til fredag 26.3.21.

Hilsen

Meera Grepp

Kommunoverlege i Asker

Til toppen