Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Ungdata-undersøkelsen - informasjon til ungdom og foresatte

Spørreundersøkelsen Ungdata gjennomføres blant elever på videreskole skole i Viken i uke 10-13. Målet er å få en oversikt over hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritida. 

Formål med undersøkelsen

  • Gi ungdom mulighet til å fortelle lokalpolitikere og myndigheter hvordan det er å vokse opp i dag.
  • Gi kunnskap som kan brukes i kommunens og fylkets arbeid med å gjøre oppvekstsituasjonen til ungdom bedre.
  • Skaffe forskningsdata for å få mer kunnskap om unges oppvekstsituasjon lokalt, nasjonalt og over tid.

Det er frivillig å delta

  • Ungdom velger selv om de vil delta eller ikke
  • De som deltar kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker å svare på, og kan slutte å svare underveis, dersom de ønsker det

Samtykke fra foresatte

  • Du er er foresatt til en ungdom under 18 år, bestemmer om ditt barn skal delta i undersøkelsen eller ikke
  • Hvis du ønsker at barnet ditt skal delta, trenger du ikke å foreta deg noe
  • Hvis du ikke ønsker at barnet ditt skal være med, må du gi beskjed til kontaktlærer/skolen før undersøkelsen starter

Les mer om Ungdata-undersøkelsen i informasjonsskrivet

Informasjon til foresatte og ungdom om Ungdata-undersøkelsen (PDF, 180 kB)

Til toppen