VIP - Fokus på psykisk helse

Holmen skole er en partnerskole i VIP, Veiledning og informasjon om psykisk helse

Veiledning og informasjon om psykisk helse i skolen - Klikk for stort bildeVIP makkerskapHolmen skole er en partnerskole i VIP, Veiledning og informasjon om psykisk helse. Det er helseforetaket Vestre Viken som eier programmet. Skolen har også VIP makkerskap hvor formålet er å få til en tryggere overgang fra ungdomsskole til videregående skole gjennom enkle øvelser på samarbeid og kommunikasjon. Målet er at elevene skal få en tryggere oppstart, de skal bli kjent med flere i klassen, skape et tettere og tryggere klassemiljø tidlig, øke elevenes sosiale kompetanse og skape gode arbeidsrelasjoner som øker læringstrykket.

 

 

Her kan du lese mer om VIP programmet og makkerskap: https://vestreviken.no/skoleprogrammet-vip

Til toppen