Rektor og skolens ledelse

Rektor

Grete Bottolfsen

Tlf: 66 85 53 01 / 92 22 12 61
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

 

Assisterende rektor

Ole Morten Merli

Tlf: 66 85 53 05 / 90 01 48 34
Rektors stedfortreder

 

Avdelingsleder

Astrid Haga Sagård 

Tlf: 66 85 53 03 / 93 08 40 16

 

Avdelingsleder

Kjersti Haslestad

Tlf: 66 85 53 02 / 95 72 91 67

 

Administrasjonsleder

Kristin Relander

Tlf: 66 85 53 07 / 93 04 54 47

 

Til toppen