Alle videregående skoler på rødt nivå fra torsdag 16. desember

Hønefoss vgs korona Egil Granum  Hønefoss videregående skole er på rødt nivå fra og med 16. desember, i første omgang til og med 14. januar 2022.

Vi oppdaterer fortløpende med detaljer om opplegget for den enkelte klasse. Følg med både her på skolens hjemmeside og de ulike klassers Teams.

Rødt nivå

Regjeringen har bestemt at alle videregående skoler i Norge skal være på rødt nivå fra 16. desember og til og med 14. januar.

Rødt nivå betyr ikke at skolene stenger, eller at det kun blir digital opplæring. Det er snakk om strengere tiltak for å begrense antall kontakter og rullering av hvilke elever som er til stede på skolen når.

I artikkelen her legger vi ut informasjon om organisering i de ulike klassene avdelingsvis (klassebetegnelse i parentes). Informasjon om enkeltelever og elevnavn blir av personvernhensyn ikke lagt ut her. Elevene i klassen får informasjon om hvilke grupper de tilhører via Teams.

Hva betyr rødt nivå for vår skole?

Hensikten med rødt nivå er å redusere kontakt mellom personer. For vår skole betyr det at noen klasser kan være fysisk på skolen hele tiden og likevel redusere kontakten med andre, mens andre klasser må rullere mellom fysisk tilstedeværelse og digital opplæring. 

Faget Kroppsøving

I kroppsøving er flere grupper sammenslått av to klasser. For at smittevernhensyn skal ivaretas i Kroppsøving, og elevene får kontinuitet i opplæringen, kan undervisningen organiseres ulikt med tanke på hvordan gruppene er sammensatt. Noen grupper kan være halve klasser i Hønefoss Arena, noen har kroppsøving ute mens andre klasser vil kunne få faglige oppgaver/opplegg digitalt som gjøres til annen tid enn kroppsøvingstimen og på annet sted enn Hønefoss Arena. Kroppsøvingslærere er tilgjengelig for veiledning i kroppsøvingstimene. Nærmere informasjon om den enkelte klasses ordning i Kroppsøving legges ut i Teams til elevene. 

Hovedlinjene avdelingsvis

(oppdateres fortløpende med lenker - blir lagt ut i løpet av tirsdag / onsdag uke 50)

Særskilt opplæring og kombinasjonsklasser er fysisk på skolen alle dager (0GSA, 0GSB, 1AOA).

Gjelder alle klasser under:
Tirsdag 21. desember gjennomføres opplæring digitalt. I første og andre time har klassene fag etter timeplanen (evt andre avtaler med den enkelte faglærer), mens alle klasser deretter gjennomfører digital juleavslutning med sine kontaktlærere. NB! Enkelte klasser er utplassert også denne dagen. Se planen for din klasse.


Bygg- og anleggsfag (1BAA, 1BAB, 1BAC, 1BAD, 2BMA, 2RLA, 2TMA)

Elektrofag / Informasjonsteknologi og medieproduksjon (1ELA, 1ELB, 1ELC, 1IMA, 2DEA, 2ELA, 2ELB, 2ITA, 3DEA)

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (1FBA, 1FBB, 2FRA, 2IEA, 3UTA)

Helse- og oppvekstfag og Restaurant- og matfag (1HSA, 1HSB, 1HSC, 1RMA, 2BUA, 2HEA, 2HEB, 2KOA, 3HEA, 3HEB)

Kunst, design, arkitektur (1KDA, 2KDA, 3KDA)

Medier og kommunikasjon (1MKA, 2MKA og 3MKA)

Teknologi og industrifag og Transport og logistikk (1TIA, 1TIB, 1TIC, 2KJA, 2PIA, 2TLA)

Påbygg (3PBA, 3PBB)

Voksenopplæring (alle klasser som begynner på V) foregår digitalt til og med 14. januar 2022. Eventuelle unntak tas med den enkelte klasse.

Karanteneregler for barn og under under 18 år

Skriv fra Utdanningsdirektoratet: 
"Barn er unntatt smittekarantene

Fra 15. desember skal alle nærkontakter i smittekarantene, og det blir felles regler for karantene uavhengig av virusvariant. Det er samtidig innført et unntak for barn og unge under 18 år. De skal kun i smittekarantene dersom de bor sammen med eller er tilsvarende nære den smittede.

Les mer om koronatiltak for barnehager og skoler"

Les mer

Her kan du lese Utdanningsdirektoratets veileder om smittevern i videregående skole, der står det bl a hva rødt nivå innebærer.

Til toppen