Barne- og ungdomsarbeiderelevene designer utelekeplasser

Klikk for stort bilde Carina Aalberg  Vi vil skryte litt av kreative elever i klasse 2BUA (Vg2 Barne- og ungdomsarbeider) som har designet utelekeplasser med å bruke «gratismateriell» som vi har liggende på skolen.

De har brukt pappeske, fyrstikker, ispinner, bark og kvister i hovedsak for å bygge disse innbydende og flotte lekeplassene. 
Klikk for stort bilde Carina Aalberg Elevene har i grupper bygget en lekeplass ut ifra valgt aldersgruppe. De har tatt hensyn til barns sikkerhet, lovverkets krav til sikkerhet og muligheten for å tilrettelegge for variert lek hos barna. De har jobbet bra sammen og samarbeidet godt om fordelingen av ansvarsoppgavene. Elevene presenterte lekeplassene for resten av klassen i uke sju og begrunnet valgene faglig. 
Klikk for stort bilde Carina Aalberg  

Tekst: Carina Aalberg

Til toppen