Covid-19 ved Hønefoss vgs

Klikk for stort bildeHønefoss vgs korona Egil Granum Her legger vi fortløpende ut informasjon dersom vi har ansatte og/eller elever i karantene, og når skolen endrer nivå i trafikklysmodellen.

Informasjon om den enkelte klasses organisering når vi er på rødt nivå eller andre avvik fra normalen finner du helt nederst på denne siden. Dette er informasjon retta mest mot foresatte. Av hensyn til personvern legger vi ikke ut navn her på hjemmesiden. Elevene får derfor i tillegg mer informasjon via Teams av sin kontaktlærer. Vi ber elevene holde sine foresatte informert om det som blir lagt ut via Teams.

 

------------------

9.4.: Fortsatt rødt nivå ved Hønefoss vgs

Beredskapsledelsen i Ringerike kommune har i dag besluttet at ungdomsskoler og videregående skoler i kommunen opprettholder rødt nivå fram til og med mandag 26. april 2021. Skolen skal i denne perioden driftes med forsterket smittevern og ha særlig fokus på redusert kontaktflate mellom elever. Planene for den enkelte klasse på rødt nivå videreføres fram til og med denne datoen. Kontaktlærer sørger for informasjon i klassene og ytterligere informasjon om den enkelte klasse legges fortløpende ut nederst på denne siden (organisert etter avdeling/klasse).

------------------

19.3.: Rødt nivå ved Hønefoss vgs fra tirsdag 23. mars

Beredskapsledelsen i Ringerike kommune har 19. mars beslutta at ungdomsskoler og videregående skoler i Ringerike kommune fra tirsdag 23. mars 2021 går over til rødt nivå.  Det vil vare foreløpig fram til 11.april 2021. Elevene vil få informasjon fra kontaktlærer på Teams om hvordan undervisninga blir tilrettelagt.

Bekredskapsledelsen skriver at beslutning er gjort etter en samla vurdering av smittebelastninga lokalt, gjeldende nivå i covid-19 forskriften (kapitel 5A) og i dialog med skolenes ledelse. Målet er å bidra til å bremse smittespredning blant ungdom. Rødt nivå betyr at skolene skal driftes med forsterket smittevern og særlig fokus på å redusere antallet av kontaktflater som elevene har i løpet av skoledagen. De nasjonale veiledere for skolenes drift under covid-19 pandemien følges og implementeres i hver enkel skole utfra skolens rammer.

Spørsmål om organiseringa rettes til den enkelte klasses kontaktlærere.

-----------------

18.3.: Oppdatering

En elev i klasse 1FBB (Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign) har testet positivt på Covid-19. Eleven var sist på skolen tirsdag denne uka. Hele klasse 1FBB og lærerne som har hatt klassen er å regne som nærkontakter og settes i karantene fram til og med fredag 26. mars. Familie til nærkontakter skal i ventekarantene inntil nærkontakter tester negativt, i følge. kommuneoverlegen. Klasse 1FBB gjennomfører digital opplæring fram til påske. Berørte lærerne vil ha digital opplæring med sine klasser. Klassene det gjelder informeres på Teams av faglærer. 
 

------------------

17.3.: Voksenopplæring over til digital undervisning fra 17. mars

Viken fylkeskommune har gitt beskjed om at all voksenopplæring inntil videre skal foregå digitalt. Gjelder fra 17. mars og til 11. april i første omgang.

 

-------------------

 

10.3.: To elever smittet av Covid-19 - 10. mars 2021 

To elever i klasse 3PBB (Påbygg til studiekompetanse) har fått påvist positiv test på Covid -19. 23 elever og tre lærere er nærkontakter. De er alle blitt kontaktet på SMS. De skal være i karantene fram til fredag 19. mars.  Det blir digital opplæring for hele klassen i denne perioden. 

Skolen har i tillegg klasse 3UTA (Vg3 Utstillingsdesign) i ventekarantene fordi en nærkontakt til en smittet elev i 3PBB går i 3UTA. Denne klassen og klassens lærere regnes som nærkontaktens nærkontakt. Disse sitter i karantene til medeleven eventuelt har avgitt negativ koronatest. Det er skolen selv som har satt 3UTA i ventekarantene.

------------------

Informasjon om organisering i de ulike klassene - her lagt ut avdelingsvis (klassebetegnelse i parentes)
 

Informasjon om enkeltelever og elevnavn er av personvernhensyn ikke lagt ut her. Elevene i klassen får informasjon om hvilke grupper de tilhører via Teams.

For faget Kroppsøving gjelder følgende på rødt nivå: 
I kroppsøving er flere grupper sammenslått av to klasser. For at smittevernhensyn skal ivaretas i Kroppsøving, og elevene får kontinuitet i opplæringen, kan undervisningen organiseres ulikt med tanke på hvordan gruppene er sammensatt. Noen grupper kan være halve klasser i Hønefoss Arena, noen har kroppsøving ute mens andre klasser vil kunne få faglige oppgaver/opplegg digitalt som gjøres til annen tid enn kroppsøvingstimen og på annet sted enn Hønefoss Arena. Kroppsøvingslærere er tilgjengelig for veiledning i kroppsøvingstimene. Nærmere informasjon om den enkelte klasses ordning i Kroppsøving legges ut i Teams til elevene.
 

Bygg- og anleggsfag (1BAA, 1BAB, 1BAC, 2BYA, 2BYB, 2KEA)

Elektrofag / IKT Servicefag / Informasjonsteknologi og medieproduksjon (1ELA, 1ELB, 1ELC, 1IMA, 2DSA, 2ELA, 2ELB, 2IKA, 3DSA)

Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (1FBA, 1FBB, 2FRA, 2IUA, 3UTA): Alle elever til stede hver dag som normalt (små klasser med store klasserom. 1FBB i karantene ut uke 12, tilbake som normalt i uke 14.

Helse- og sosialfag og Restaurant- og matfag (1HSA, 1HSB, 1HSC, 1RMA, 2BUA, 2HFA, 2HFB, 2KSA, 3HFA, 3HFB)

Kunst, design, arkitektur (1KDA, 2KDA, 3KDA)

Kombinasjonsklasser (0AOA og 0AOB)

Medier og kommunikasjon (1MKA, 2MKA og 3MKA)

Teknikkk og industriell produksjon og Transport og logistikk (1TPA, 1TPB, 2ITA, 2KJA, 2TRA)

Påbygg

Voksenopplæring foregår digitalt inntil ny beskjed legges ut her.

Til toppen