Drone blir eget programtilbud ved Hønefoss videregående skole

Don McCullough at https://www.flickr.com/photos/69214385@N04/8725078749

Fra høsten 2023 kan elever søke seg til det nye Vg2 Drone ved Hønefoss vgs.

En viktig og høyaktuell utdanning, mener fylkesråd for utdanning og kompetanse Heidi Westbye Nyhus. 

- Dette er et fagfelt som det blir stadig mer aktuelt å få kunnskap og kompetanse om, og som blir et viktigere og viktigere jobbmarked. Derfor er jeg glad for at vi nå kan tilby denne typen studier ved våre videregående skoler, sier Westbye Nyhus. 

De videregående skolene kan hvert år søke om å opprette nye tilbud. Fylkesrådet har innstilt til fylkestinget at Vg2 Drone skal opprettes ved Hønefoss vgs fra skoleåret 2023/2024.

Stort dronemiljø i nærområdet

I skolens nærområde, Eggemoen finnes et stort miljø innenfor droner. Ungdom som får muligheten til å ta utdanning i dronefag og bli droneoperatør vil få en viktig rolle i en ny næring i hurtig vekst, påpeker fylkesråd Westbye Nyhus. 

Fagmiljøet på Eggemoen er villig til å inngå et forpliktende samarbeid med skolen hvis tilbudet etableres ved Hønefoss videregående skole. På Eggemoen er det allerede etablert fasiliteter til å fly droner. Disse fasilitetene er naturlig til sambruk. 

Sluttbehandles i november

I første omgang etableres det en halv klasse ved Hønefoss videregående skole. 

- Ettersom droneoperatørfaget er et helt nytt lærefag, er det vanskelig å estimere behovet for lærlinger og tilgangen til læreplasser. Dersom behovet for læreplasser tilsier det, kan kapasiteten på Vg2 Drone økes etter hvert, sier Heidi Westbye Nyhus.

Et spennende tilbud

Torunn Mathisen, rektor ved Hønefoss videregående skole. - Klikk for stort bildeTorunn Mathisen, rektor ved Hønefoss videregående skole.

Rektor ved Hønefoss vgs, Torunn Mathisen, sier at skolen er veldig glad for at fylket velger å legge et slikt spennende tilbud til vår skolen. Hun er takknemlig for at dronemiljøene i distriktet er positive til å samarbeide med skolen om opplæringstilbudet. I tillegg til det store fagmiljøet på Eggemoen kan andre miljøer som Statens kartverk, Ringerike kommune og Forsvaret være naturlige samarbeidspartnere.

- Vi håper å få til et forpliktende samarbeid med miljøene i løpet av vinteren når det gjelder blant annet fasiliteter, utstyr, kompetanse og læreplasser, sier Torunn Mathisen.

For å ta Vg2 Drone må elever ha tatt Vg1 Elektro og datateknologi, og det vil være naturlig å rekruttere elever fra hele østlandsområdet til klassen. Læreplanen viser at dette vil være et ganske krevende utdanningsløp for de elevene som velger denne retningen.

Les mer

Vg2 Drone på Hønefoss videregående skole

Gnizt.no om Dronefag

Utdanning.no - Dronefag

Læreplan Vg2 Drone

Vilbli.no Drone

Til toppen