Elevundersøkelsen 2022

Elevundersøkelsen Pixabay

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen.

Undersøkelsen gjennomføres ved alle videregående skoler i Norge. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. I Viken fylkeskommune gjennomføres undersøkelsen i 2022 mellom tirsdag 8. november og tirsdag 20. desember. Hønefoss vgs satser på at alle klasser har gjennomført undersøkelsen seinest 18. november.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg og bli enda bedre.

Det er alle ordinære klasser på Vg1, Vg2 og Vg3 som gjennomfører Elevundersøkelsen.

Les mer om Elevundersøkelsen her.

Til toppen